Maandelijks archief: juli 2017

Bestuurlijke innovatieve organisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Er worden twee vormen van innovatieve organisaties onderscheiden, te weten de uitvoerende innovatieve organisatie en de bestuurlijke inno
innovatieve organisatie adhocratievatieve organisatie. Van een uitvoerende innovatieve organisatie is sprake indien de bestuurlijke en uitvoerende werkzaamheden samensmelten tot één activiteit. In een bepaald type projectwerk zijn bijvoorbeeld ontwerp, planning en uitvoering niet van elkaar te scheiden.
Figuur 9.33 toont de brede ‘romp’ van de uitvoerende innovatieve organisatie. In deze romp zijn de strategische top, het middenniveau, de technische en ondersteunende staf en de uitvoerende kern opgenomen. In een bestuurlijke innovatieve organisatie wordt wel een onderscheid gemaakt tussen vergaderruimte huren amsterdam bestuurlijke en uitvoerende werkzaamheden. De uitvoerende kern wordt bij deze vorm afgesneden van de rest van de organisatie. De stippellijn in figuur 9.34 geeft de afgesneden uitvoerende kern aan.
De uitvoerende kern wordt afgesneden indien deze activiteiten het karakter van een machineorganisatie hebben en hierdoor innovaties in het
bestuurlijke deel in de weg zouden kunnen staan. De oplossing hiervoor is: • het opzetten van een afzonderlijke onderneming om de uitvoerende werkzaamheden in onder te brengen; of • het volledig afstoten of uitbesteden van de uitvoerende werkzaamheden.
Zoals al eerder aangegeven worden innovatieve organisaties aangetroffen in een complexe en dynamische omgeving. De strategie wordt ontwikkeld van ‘onderaf’ en wordt meer gevormd dan opgedragen door het vergaderruimte huren rotterdam management. Het grote voordeel van de innovatieve organisatie is dat het een effectieve organisatievorm is voor activiteiten waarin innovatie wordt vereist. Als nadeel kan worden genoemd dat deze effectiviteit ten koste kan gaan van de efficiency. Verder kunnen er problemen ontstaan door mogelijke onduidelijkheden.