Maandelijks archief: november 2017

Kosmische betekenis

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Maar als het leven nu eenmaal zo is -iets waarin dingen gebeuren zonder script of bedoeling- dan wil dat ook zeggen dat mensen geen vooraf bepaalde rol hoeven te spelen. We kunnen doen wat we willen, als we dat tenminste voor elkaar kunnen krijgen. Het enige wat ons tegenhoudt is onze eigen onwetendheid. Epidemieën en droogte hebben geen kosmische betekenis, maar we kunnen er een eind aan maken. Oorlogen zijn geen noodzakelijk kwaad om een betere toekomst te verkrijgen, maar we kunnen vrede stichten. Er wacht ons na de dood geen paradijs, maar we kunnen hier op aarde een paradijs creëren en er voor altijd in blijven wonen, als we tenminste een paar technische probleempjes overwinnen. Als we geld investeren in onderzoek, dan zullen wetenschappelijke doorbraken de technologische vooruitgang bevorderen. Nieuwe technologieën zullen voor economische groei zorgen en een groeiende economie zal nog meer geld in onderzoek steken. We  zullen elk kantoor huren amsterdam decennium meer voedsel krijgen, snellere auto’s en betere medicijnen. Op een dag zal onze kennis zo uitgebreid zijn en onze technologie zo geavanceerd, dat we het elixir van de eeuwige jeugd zullen destilleren, het elixir van het ware geluk, plus alle andere middeltjes waar we ooit iets in zullen zien, en er is geen god die ons tegen zal houden. De moderne deal heeft dus een enorme verleidingskracht, maar houdt wel een kolossale dreiging in. De totale almacht ligt zo goed als binnen ons bereik, maar onder ons gaapt de afgrond van het absolute niets. Op praktisch niveau bestaat het moderne leven uit een constante jacht naar macht in een universum dat zinloos is geworden. De moderne kantoor huren rottrerdam cultuur is de machtigste uit de geschiedenis en ze is onophoudelijk aan het onderzoeken, uitvinden, ontdekken en groeien. Tegelijk heerst er meer levensangst dan in alle voorgaande culturen.

De moderne wereld

Gerelateerde afbeelding

Gaat die analyse nog steeds op? Op het eerste gezicht zou je denken dat de moderne samenleving heel anders werkt dan die van het oude Egypte of het middeleeuwse China. Heeft de opkomst van de kantoor huren amsterdam moderne wetenschap de basisregels van het moderne spel niet veranderd? Is het niet zo dat moderne sociale systemen, ondanks het blijvende belang van traditionele mythen, steeds meer steunen op objectieve wetenschappelijke theorieën, zoals de evolutietheorie, die in het oude Egypte of middeleeuws China domweg niet bestonden? We kunnen natuurlijk aanvoeren dat wetenschappelijke theorieën een nieuw type mythen vormen en dat ons geloof in de wetenschap in niets verschilt van het oude Egyptische geloof in de grote god Sobek. Maar die vergelijking houdt geen stand. Sobek bestond alleen in de collectieve fantasie van zijn volgelingen. Het is wel zo dat de eredienst voor Sobek een van de bindmiddelen van het Egyptische sociale systeem was, waardoor mensen dammen en kanalen konden bouwen die overstromingen en droogte tegengingen. Maar die eredienst zelf had geen enkele invloed op het waterpeil in de Nijl. Wetenschappelijke theorieën zijn daarentegen niet alleen een manier om mensen met kantoor per uur rotterdam elkaar te verbinden. Er wordt vaak gezegd dat God degene helpt die zichzelf helpt. Dat is een omslachtige manier om te zeggen dat God niet bestaat, maar als ons geloof in Hem ons inspireert om zelf iets te doen, dan helpt het. Antibiotica zijn anders. Anders dan God helpen ze ook mensen die zichzelf niet helpen. Ze genezen infecties, of je er nu in gelooft of niet.

Nieuwe eenentwintigste-eeuwse technologieën

Gerelateerde afbeelding

Dieren als wolven en chimpansees leven in een dualistische realiteit. Aan de ene kant kennen ze de objectieve entiteiten die hen omringen, zoals bomen, rotsen en rivieren. Aan de andere kant zijn ze zich kantoor huren schiphol bewust van hun eigen subjectieve ervaringen, zoals angst, blijdschap en verlangen. De realiteit van sapiens heeft echter drie lagen. Naast bomen, rivieren, angsten en verlangens kent de sapienswereld ook nog verhalen over geld, goden, naties en zakenconcerns. In de loop van de geschiedenis nam de invloed van goden, naties en concerns alsmaar toe, terwijl rivieren, angsten en verlangens steeds minder belangrijk werden. Er zijn nog steeds heel veel rivieren in de wereld en de mens wordt nog steeds gemotiveerd door angsten en wensen, maar Jezus Christus, de Franse Republiek en Apple Ine. hebben de rivieren ingedamd en geleerd hoe ze onze diepste angsten en verlangens kunnen bijsturen. Nieuwe eenentwintigste-eeuwse technologieën zullen dergelijke ficties waarschijnlijk nog belangrijker maken, dus moeten we om iets van onze toekomst te begrijpen eerst begrijpen hoe verhalen over Jezus Christus, de Franse Republiek en Apple zoveel macht hebben gekregen. Mensen denken dat zij geschiedenis schrijven, maar kantoor huren rottrerdam eigenlijk draait de geschiedenis om dit web van fictieve verhalen. De basisvermogens van individuele mensen zijn niet veel veranderd sinds de steentijd. Als daar al iets aan veranderd is, dan is het waarschijnlijk dat we nu minder kunnen.

Een ondoorgrondelijk gevoel van vijandigheid

Gerelateerde afbeelding

Volgens de sceptici neemt een mannelijke chimpansee die een rivaal aanvalt die hem weken eerder heeft verwond ook niet speciaal wraak. Hij reageert gewoon op een kortstondige vlaag van woede, zonder te weten waar die vandaan komt. Als een moederolifant een leeuw ziet die haar kalf bedreigt, rent ze erop af en riskeert ze haar leven, niet omdat ze zich herinnert dat dit haar dierbare nakomeling is die ze al maanden koestert, maar omdat ze aangedreven wordt door een ondoorgrondelijk gevoel
van vijandigheid ten opzichte van de leeuw. En als een hond op en neer springt van blijdschap als zijn baasje thuiskomt, komt dat niet doordat hij de man herkent die hem van kleins af aan heeft gevoerd en geknuffeld. Hij wordt gewoon overmand door een onverklaarbaar gevoel van opgetogenheid.15 We kunnen dit soort beweringen niet bewijzen of weerleggen, omdat ze in feite variaties zijn op het probleem van andere geesten. Aangezien we geen algoritme kennen dat bewustzijn vereist, kan alles wat een dier doet beschouwd worden als het product van niet-bewuste algoritmen in plaats van bewuste herinneringen en plannen. Dus ook in Santino’s geval draait de echte vraag om de bewijslast. Wat is de meest kantoor huren amsterdam waarschijnlijke verklaring voor Santino’s gedrag? Moeten we aannemen dat hij bewust toekomstplannen maakt en dat iedereen die denkt van niet dan maar met tegenbewijzen moet komen? Of is het redelijker te denken dat de chimpansee wordt aangedreven door een niet-bewust algoritme, waarbij het enige wat hij bewust voelt een mysterieuze drang is om stenen onder strobalen te verstoppen? En zelfs als Santino zich het verleden niet herinnert en zich de toekomst niet kan voorstellen, betekent dat dan dat hij geen zelfbewustzijn heeft? We zeggen van mensen immers zelfs dat ze zelfbewust zijn op momenten waarop ze niet bezig zijn met het verleden of de toekomst. Als een mensenmoeder haar peuter bijvoorbeeld een drukke weg op ziet lopen, denkt ze echt niet na over verleden of toekomst. Net als de moederolifant rent ze alleen maar op haar kantoor huren rottrerdam kind af om het te redden. Waarom zeggen we niet hetzelfde over haar als over de olifantenmoeder, namelijk dat ‘de moeder zich haastte haar kind te redden zonder zelfbewustzijn, puur en alleen door een kortstondige impuls’?

De zondvloed

Gerelateerde afbeelding

Toen het water wegtrok en deze Mesopotamische Noach uit zijn ark kwam, offerde hij eerst wat dieren aan de goden. Alle grote goden haastten zich ernaartoe, aldus het epos. ‘De goden roken de geuren / de goden roken de zoete geuren / de goden zwermden als vliegen om het offer heen.’27 Het Bijbelverhaal over de zondvloed (dat ruim duizend jaar na de Mesopotamische versie is opgeschreven) vertelt ongeveer hetzelfde over Noach, nadat die de ark had verlaten: ‘En Noach bouwde den Heere een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar. En de Heere rook dien liefelijken reuk, en de Heere zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil’ (Genesis 8:20-21).
Deze zondvloed werd een van de mythische grondslagen van de agrarische wereld. Het is natuurlijk mogelijk om er een moderne, milieubewuste draai aan te geven. De zondvloed kan ons leren dat ons doen en laten het hele ecosysteem kan ruïneren en dat de mens de goddelijke opdracht heeft conference room amsterdam gekregen om de rest van de schepping te beschermen. Maar in de traditionele interpretaties werd de zondvloed gezien als een bewijs van de menselijke superioriteit en de waardeloze status van het dier. Volgens deze interpretaties kreeg Noach opdracht het hele ecosysteem te redden om de gemeenschappelijke belangen van goden en mensen te beschermen, waarbij de belangen van de dieren onbelangrijk waren. Niet-menselijke organismen hebben geen intrinsieke waarde; ze bestaan uitsluitend voor ons gebruik. Immers, toen ‘de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde’ besloot hij tot het ‘verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb’ (Genesis 6:7). Volgens de Bijbel is er niets mis mee om alle dieren te conference room rotterdam vernietigen als straf voor de wandaden van Homo sapiens, alsof het bestaan van giraffen, pelikanen en lieveheersbeestjes totaal geen zin meer heeft als de mens zich misdraagt. De Bijbel kon geen scenario bedenken waarin God spijt krijgt dat hij Homo sapiens ooit heeft geschapen en deze zondige aap vervolgens van de aardbodem wegvaagt, om zich de rest van de eeuwigheid te vermaken met de capriolen van struisvogels, kangoeroes en pandaberen. Theïstische religies hebben overigens wel diervriendelijke bepalingen. De goden gaven de mens het gezag over het dierenrijk, maar bij dat gezag kwamen wel bepaalde verantwoordelijkheden kijken. Zo werd de joden bijvoorbeeld opgedragen om hun vee rust te gunnen op de sabbat en de dieren onnodig leed te besparen. (Maar als de belangen botsten, gingen die van de mens altijd boven die van dieren.

Korte geschiedenis van het gazon

Gerelateerde afbeelding
Als de geschiedenis geen stabiele regels volgt en we de verdere loop ervan niet kunnen voorspellen, waarom zijn er dan nog mensen die geschiedenis studeren? Het lijkt vaak alsof het het belangrijkste doel van de wetenschap is om de toekomst te voorspellen -meteorologen worden geacht te voorspellen of we morgen regen of zon krijgen, economen moeten weten of een devaluatie een economische crisis zal afwenden of bespoedigen, goede artsen kunnen voorzien of chemotherapie of bestraling beter zal werken tegen longkanker. Zo wordt van historici gevraagd om de daden van onze voorouders onder de loep te nemen, zodat we hun co-working space amsterdam wijze beslissingen kunnen herhalen en hun fouten kunnen vermijden. Maar zo werkt het bijna nooit, omdat het heden gewoon te veel van het verleden verschilt. Het is pure tijdverspilling om de tactieken van Hannibal tijdens de Tweede Punische Oorlog te bestuderen om die te gebruiken in de Derde Wereldoorlog. Wat goed werkte in cavaleriegevechten zal niet per se veel nut hebben in een cyberoorlog. De wetenschap draait echter niet alleen om het voorspellen van de toekomst. Deskundigen uit alle onderzoeksgebieden proberen vaak onze horizon te verbreden, waardoor nieuwe, onbekende toekomsten in zicht komen. Dat geldt vooral voor de geschiedenis. Hoewel historici zich soms wagen aan voorspellingen (zonder opmerkelijke successen) is de studie van onze geschiedenis er vooral op gericht om ons bewust te maken van mogelijkheden waarbij we normaal gesproken niet stilstaan. Historici bestuderen het verleden niet om het te herhalen, maar om de mens ervan te bevrijden. Ieder mens is geboren in een bepaalde historische realiteit die beheerst wordt door de bijbehorende normen en waarden in een uniek economisch en politiek systeem. Die realiteit nemen we voor lief, omdat co-working space rotterdam we haar zien als normaal, onvermijdelijk en onveranderlijk. We vergeten dat onze wereld is ontstaan door een toevallige reeks gebeurtenissen en dat de geschiedenis niet alleen verantwoordelijk is voor onze technologie, politiek en maatschappij, maar ook voor onze gedachten, angsten en dromen. De kille hand van het verleden rijst op uit het graf van onze voorvaderen, grijpt ons in ons nekvel en richt onze blik op één enkele toekomst. We voelen die greep al sinds onze geboorte, dus we nemen aan dat het een natuurlijk, onontkoombaar deel van onszelf is. Daardoor proberen we ons maar zelden los te schudden om alternatieve toekomsten voor ons te zien.