Categorie archief: flexplek huren schiphol

De residuele berekening

De residuele berekening is niet alleen gevoelig voor de methodiek, maar ook gevoelig voor de parameters die we hanteren. In figuur 5.4 laten we zien hoe gevoelig de berekening voor een aantal factoren is. Bij deze berekening gebruiken we de aanname uit de eerste kolom: AK heeft als grondslag de flexplek huren amsterdam bouwkosten plus bijkomende kosten en we laten de residuele grondwaarde per vierkante meter BVO (RGW) zien bij start bouw. In de kolom % laten we de percentuele afwijking t.o. v. de basis uitgangspunten zien. Vorm- FIGUUR 5.4: GEVOELIGHEID RESIDUELE BEREKENING VOOR KEUZE PARAMETERS De factor tijd en de flexplek huren schiphol gebeurtenissen binnen een tijdvak zijn ook van grote invloed op de residuele grondwaarde evenals de afspraken in grondcontracten gebaseerd op de residuele benadering. Stel: twee partijen maken nu afspraken op basis van de berekening uit de eerste kolom: de grondwaarde bij start bouw van 571 wordt contractueel als basis voor een grondtransactie neergelegd. Binnen het project zal de start bouw echter niet 12 maanden flexplek huren rotterdam vanaf nu maar nog eens 5 jaar later plaatsvinden. Partijen spreken af de afgesproken grondprijs van 571 te indexeren met de CPI. Stel de CPI over die periode is 2,0%. De huren volgen de CPI. De bouwkosten hebben hun eigen dynamiek. Hoe gevoelig is de grondwaarde 5 jaar later voor deze parameters? In figuur 5.4 laten we dat zien. Figuur 5.5 toont het risico dat aan deze afspraak is verbonden. In alle grijs flexplek huren utrecht gemarkeerde cellen betaalt degene die grond afneemt volgens de contract-afspraak meer dan de feitelijke residuele grondwaarde bij start bouw 5 jaar later. In alle andere gevallen betaalt hij minder en is het de grondexploitant die het risico draagt. Afspraken op basis van residuele grondwaarde kunnen daarom risico’s inhouden die mogelijk aan één van de partijen wordt overgedragen.  De residuele grondwaarden verschillen per type vastgoed_ Sociale huurwoningen (gewaardeerd volgens de WSW) hebben een negatieve residuele grondwaarde net als bepaalde parkeeroplossingen. Winkels hebben een sterk variërende residuele grondwaarde: kleine winkels op AA-locaties hebben een zeer hoge residuele grondwaarde. De residuele grondwaarden van kantoren en bedrijfsgebouwen zijn weer anders en zijn sterk afhankelijk van de locatie.