Het houden van toezicht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het houden van toezicht moet goed worden onderscheiden van het opsporen van strafbare feiten, hoewel het in beide gevallen gaat om het achterhalen van feiten. Opsporing is alleen toegestaan indien er een redelijk vermoeden bestaat dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Het doel van opsporing is het strafrechtelijk afdoen van de geconstateerde feiten. Voor kantoor huren hoogeveen het uitoefenen van toezichthoudende bevoegdheden is het niet nodig dat er een redelijk vermoeden bestaat van strafbare feiten. Een toezichthouder die tevens opsporingsambtenaar is, moet goed onderscheid maken tussen toezicht houden, en opsporen van strafbare feiten. Indien hij tijdens de uitoefening van toezichtstaken strafbare feiten constateert, zal hij de betrokkene duidelijk moeten maken dat hij niet tot antwoorden verplicht is. Laat hij dit na, dan kan het verkregen bewijs van de strafbare feiten wel eens onrechtmatig zijn verkregen en is het bewijs op basis daarvan uitgesloten.
In dit verband is het van kantoor huren nieuwegein belang erop te wijzen dat de Awb in zijn geheel niet van toepassing is op de opsporing en vervolging van strafbare feiten (art.1:6 Awb). Dit verklaart waarom een burger wel verplicht is om mee te werken bij de uitoefening van toezichtsbevoegdheden (art. 5:20 Awb), terwijl dit niet geldt voor een verdachte van een strafbaar feit.
In het algemeen zijn toezichtshandelingen feitelijke handelingen. Dit houdt in dat de burgerlijke rechter kantoor huren hoofddorp bevoegd is om kennis te nemen van klachten hierover. Voor zover toezichtshandelingen zijn te kwalificeren als besluiten, is de normale rechtsbeschermingsprocedure van de Awb van toepassing.
3.4.2 Sancties De sancties die bij de handhaving van toezicht openstaan zijn: de bestuursdwang en de dwangsom. Daarnaast komt een sanctiemiddel aan de orde dat (met uitzondering van bij subsidies) niet in de Awb is geregeld: het intrekken van een begunstigende kantoor huren emmen beschikking. De strafsancties (geldboete, hechtenis, gevangenisstraf) als reactie op overtreding van strafbepalingen en privaatrechtelijke sancties als reactie op nietnaleving van privaatrechtelijke normen, blijven hier buiten behandeling.