Het assortiment

Het assortiment vormt een belangrijk onderdeel van de marketingmix van een fabrikant. De samenstelling van het kantoor huren zuidas assortiment moet dan ook gerelateerd worden aan onder andere het prijs- en kwaliteitsniveau dat de afnemers wensen. Omdat de wensen en behoeften van afnemers continu
aan verandering onderhevig zijn – onder meer veroorzaakt door acties van concurrerende aanbieders – zal ook het prijs- en kantoor huren per uur schiphol kwaliteitsniveau van het assortiment constant moeten worden bewaakt en eventueel worden aangepast. Aanpassingen kunnen in het algemeen worden uitgevoerd in twee richtingen, die bekend staan onder de namen grading-up en gradingdown. Grading-up heeft betrekking op het verhogen van het kwaliteits- en prijsniveau van de bestaande producten in het assortiment en/ of het toevoegen van nieuwe producten met een hoger kwaliteits/prijsniveau aan het bestaande assortiment. Grading-down impliceert vaak de uitbreiding en/ of aanpassing van het bestaande assortiment met een of meer producten die een lager kwaliteitsen prijsniveau bezitten. Door gebruik te maken van de goodwill van het bestaande assortiment probeert men ook tot andere marktsegmenten toegang te krijgen.
TUSSENVRAAG 2.7 Media Markt kantoor huren per uur rotterdam spreekt over 60000 stock keeping units (SKU’s) in haar assortiment. Wat zou je moeten weten om de breedte en diepte van bijvoorbeeld de groep elektronica te kunnen bepalen?
Portfoliobenadering De positionering van producten in een totaalassortiment staat bekend onder
de naam portfoliobenadering. De bekendste benadering om producten te Portfoliopositioneren is afkomstig van de Boston Consultancy Group (BCG). Het benadering assortiment wordt door BCG ingedeeld op basis van twee criteria: 1 de omzetgroei van de totale markt, dat wil zeggen de procentuele jaarlijkse toename van een markt waarop het eigen product en dat van de concurrenten wordt aangeboden; 2 het relatieve marktaandeel van het kantoor huren per uur utrecht eigen product, dat wil zeggen de verhouding tussen het eigen marktaandeel en dat van de grootste concurrent.
Op basis van deze twee criteria kan de zogenoemde BCG-matrix worden samengesteld. Zie hiervoor figuur 2.8. Ieder product uit het assortiment van een onderneming kan in deze matrix gepositioneerd worden in een van de kwadranten. Ze werden door BCG voorzien van namen die sindsdien bijna een eigen leven zijn gaan leiden.
Een ster is een product met een relatief hoog marktaandeel in een markt met hoge groei. Deze producten kunnen een negatieve cashflow genereren als de groei van de markt noodzaakt tot aanzienlijke investeringen (fabrieken, machines, reclame). Ze zijn meestal winstgevend. Een melkkoe is een product met een relatief hoog marktaandeel in een markt die naar verzadiging neigt. Deze producten genereren een grotere positieve cashflow, ondanks bepaalde uitgaven om hun marktpositie afte schermen. Door hun ‘economies of scale’ zijn ze gewoonlijk zeer winstgevend.