Tagarchief: bedrijfsruimte huren in rotterdam

De winkelmarkt

De winkelmarkt

De kantoor huren op schiphol winkelmarkt was in 2008 nog steeds uitstekend. Consumenten besteedden vooral in het begin van 2008 meer dan voorheen. Gaande 2008 daalde het consumentenvertrouwen echter en liepen de bestedingen terug. Het bedrijfsruimte huren in amsterdam zuid optimisme in de winkelmarkt bracht met zich mee dat tophuren van € 1.840 per m2 geen uitzondering meer waren. Ze lieten daarnaast een opwaartse trend zien. Voor beleggers ontstaat hier ruimte voor renovatie en uitbreiding van winkels. Het thuis online winkelen werkt deze ontwikkeling echter tegen. Deze manier van winkelen ontpopt zich tot een volwaardig verkoopkanaal dat de fysieke winkel voor een aanzienlijk deel verdringt.
Door de economische groei in 2007 ontstond er meer vraag naar bedrijfsruimten. Het aanbod van bedrijfshuisvesting sloot echter kwalitatief niet goed aan op marktvraag en er was dan ook een groot overschot aan grootschalige en verouderde bedrijfsruimte op 5 miljoen m2 verouderde bedrijfsterreinen. Daartegenover staat een tekort aan kleinschalige bedrijfshuisvesting van goede kwaliteit. Er is dus sprake van een grote mismatch die een oorzaak vindt in de enorme groei van kleine bedrijven. Er komen de laatste jaren in Nederland nauwelijks grote bedrijven bij. Koop nooit het bedrijfsruimte te huur in utrecht grootste gebouw in een dorp, is een oude volkswijsheid.
In de sociale huursector willen woningcorporaties met het experiment Huur op Maat de doorstroming van huurders bevorderen. Zo beogen ze onder andere starters te helpen aan een huurwoning. De huren liggen onder de werkelijke kostprijs en vaak komt dat voordeel terecht bij mensen die het gezien hun inkomen niet nodig hebben. Wie meer gaat verdienen hoeft niet te verhuizen, maar krijgt minder huurkorting. Dat levert meer huurinkomsten op en bevordert ook de doorstroming. Woningcorporaties bedrijven hiermee in feite inkomenspolitiek. Hoe dit in de praktijk verder gaat uitpakken is ongewis. Het bedrijfsruimte huren in rotterdam prikkelt de zittende huurder niet om meer te gaan verdienen en doet een groot beroep op huurders die meer huur moeten betalen dan andere huurders in een vergelijkbare woning.