Een elegant experiment

Aan de hand van een elegant experiment heeft een team van neurowetenscha ppers aan het University College London een onderzoek naar kadereffecten gecombineerd met registraties van activiteit in verschillende hersengebieden. Teneinde betrouwbare metingen van de kantoor huren amsterdam hersenreacties te verkrijgen bestond het experiment uit een groot aantal proeven. Figuur 14 illustreert de twee stadia van één van deze proeven.
Eerst wordt aan de proefpersoon gevraagd zich voor te stellen dat zij een bedrag aan geld heeft ontvangen, in dit voorbeeld 50 dollar. Daarna wordt aan de proefpersoon gevraagd te kiezen tussen een zekere uitkomst en een gok op een rad van fortuin. Als het rad blijft stilstaan op wit, ‘ontvangt’ ze het hele bedrag; als het stilstaat op zwart, krijgt ze niets. De zekere uitkomst staat gelijk aan de verwachte waarde van de gok, in dit geval een winst van 20 dollar. Zoals hiervoor kantoor huren schiphol in beeld is gebracht, kan dezelfde zekere uitkomst op twee verschillende manieren ingekaderd worden: als 20 dollar behouden of als 30 dollar verliezen. In beide kaders zijn de objectieve uitkomsten volstrekt identiek en een in de werkelijkheid verankerde Econ zou op beide uitkomsten op dezelfde manier reageren – door ongeacht het kader voor de zekerheid of voor de gok te kiezen – maar we weten al dat het denken van Humans niet in de werkelijkheid verankerd is. Woorden roepen een neiging tot toenadering of vermijding op en we verwachten dat Systeem r voor zekerheid zal kiezen wanneer deze wordt aangeduid als behouden, en tegen dezelfde optie wanneer deze wordt aangeduid als verliezen. Het experiment omvatte een groot aantal proeven en elke deelnemer werd zowel in het kader van behouden als in dat van kantoor huren rottrerdam verliezen voor verschillende keuzeproblemen geplaatst. Zoals verwacht gaf elk van de twintig proefpersonen blijk van een kadereffect: ze waren sterker geneigd om voor zekerheid te kiezen in het kader van behouden en eerder bereid om in te gaan op de gok in het kader van verliezen. Maar de proefpersonen waren niet allemaal eender. Sommigen waren zeer gevoelig voor de inkadering van het probleem. Anderen maakten meestal dezelfde keuze ongeacht het kader, zoals een in de kantoor huren utrecht werkelijkheid verankerde persoon zou moeten doen. De onderzoekers rangschikten de twintig deelnemers op deze dimensie en gaven de rangorde een opvallende naam: de index van rationaliteit.