Het huisvestingsmanagement en de organisatiedoelen

Zoals reeds opgemerkt ondersteunt het huisvestingsmanagement de organisatiedoelen. Het probleem hierbij is dat de organisatiedoelen kunnen veranderen door veranderingen in de omgeving van de organisatie. Dit kunnen bijvoorbeeld politieke, economische of juridische veranderingen zijn. Het gevolg van deze veranderingen is dat de focus van de organisatie in de tijd verandert. Hierdoor ontstaan dynamische organisatiemodellen, zoals het vierfasenmodel van T.W. Hardjono. Dit model biedt het management van de organisatie handvatten voor het bepalen van de managementopgave van de organisatie. De bedrijfsoriëntatie is de basis voor de strategiebepaling. Afhankelijk van de bedrijfsoriëntatie kan de managementopgave bijvoorbeeld gericht 369 11.3 VASTGOEDMANAGEMENT zijn op het vergroten van de effectiviteit, efficiëntie, flexibiliteit of creativiteit van de organisatie. Op basis van het bedrijfsbeleid kunnen kritische succesfactoren ten aanzien goedkoop kantoor huren amsterdam van het primaire proces worden opgesteld. Uit het bedrijfsbeleid, de strategie en de succesfactoren volgt ten slotte het huisvestingsbeleid. Om het huisvestingsbeleid te operationaliseren worden kritische succesfactoren, prestatie-indicatoren en operationele uitgangspunten benoemd en uitgevoerd. Figuur 1 1-3 Veranderingen in de bedrijfsoriëntatie hebben invloed op het bedrijfsbeleid en daarmee op het huisvestingsbeleid en zijn kritische succesfactoren Bedrijfsoriëntatie-versus-huisvestingsbeleid Bedrijfsoriëntatie Bedrijfsbeleid Huisvestingsbeleid goedkoop kantoor huren schiphol Beheersing Missie + Effectiviteit marktgericht /1eid 1 Efficiëntie productiviteit Strategie( ën)/ doelstelling( en) Kritische succesfactoren + Kritische succesfactoren secundair proces van huisvesting (CREM) + Prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren + + Creativiteit innovativiteit Operationele uitgangspunten Operationele uitgangspunten Verandering lenigheid 1 1 .3 Strategische waarde van huisvesting Bedrijfshuisvesting kan voor de organisatie een grote toegevoegde waarde realiseren. Goed huisvestingsbeleid leidt tot: productieverhoging; kostenverlaging; risicobeheersing; goedkoop kantoor huren rotterdam waardeverhoging van bedrijfshuisvesting; vergroting van de flexibiliteit van bedrijfshuisvesting; ondersteuning van bedrijfscultuurveranderingen. In hoofdstuk 5 zijn deze punten nader toegelicht. Om te kunnen produceren is goedkoop kantoor huren utrecht huisvesting nodig. Deze huisvesting draagt dus bij tot het bedrijfsresultaat. Organisatie, huisvesting en bedrijfsresultaat beïnvloeden elkaar 370 HUISVESTINGSMANAGEMENT 1 1 .3 onderling ( zoals hiervoor is opgesomd). In figuur 1 1-4 is de relatie tussen organisatie, bedrijfsresultaten en huisvesting schematisch weergegeven.