Gebiedsontwikkelingsvraagstukken

Bij veel vastgoed- en gebiedsontwikkelingsvraagstukken is optimalisatie nodig: wat is vanuit een bepaald perspectief, bijvoorbeeld de opbrengst, een optimaal gebouw of een optimale verkaveling van een gebied gegeven bepaalde randvoorwaarden. Voor het optimaliseren zijn verschillende middelen beschikbaar. Doelzoeken (Goalseek) in Excel is een heel simpele: hier kan slechts één variabele genomen worden. Meer geavanceerd is de invoegtoepassing (Add-in) Solver van Excel: hier kunnen verschillende variabelen en verschillende randvoorwaarden worden geformuleerd. Tenslotte zijn er optimalisatie tools als What’s Best en @Risk Optimizer verkrijgbaar. Bij het optimaliseren moeten we de vraag stellen: wat willen we vergaderruimte huren amsterdam optimaliseren binnen welke randvoorwaarden? In de praktijk zal er vaak op meerdere assen moeten worden geoptimaliseerd. Met meerdere assen vinden we niet zozeer één optimum, maar een oplossingsruimte. In dit eenvoudige vraagstuk beperken we ons tot het optimaliseren van een gebiedsverkaveling op één as: de grondopbrengsten. We gebruiken Solver om het optimum te vinden. Situatie Een gebied van 5 hectare zal ontwikkeld worden tot een gedifferentieerde woonwtjk. Er vergaderruimte huren schiphol zijn 8 woningtypes benoemd en van al die types zijn het ruimtegebruik en de grondopbrengsten in kaart gebracht. Woningtypes worden ontwikkeld in zogenaamde vlekken (stempels). Per vlek is aangegeven hoeveel woningen binnen die vlek vallen. Verder is als randvoorwaarde gesteld dat 30% van het totaal aantal woningen in de sociale sector moet vallen. HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 257 Uitgangspunten Woningtype ! Kavel i Aantal i Oppervlakte 1 Grondprijs 1 Aantal Maximaal Minimaal 1 oppervlakte 1 parkeer 1 openbare (per 1 woningen 1 aantal aantal 1 per woning , plaatsen ruimte per woning) 1 per vlek ! woningen woningen 1 (m2) 11 in . openbare woning (m2) 1 1 per per f ruimte (stuks 1 1 woning woning ! r woning)t! vergaderruimte huren rotterdam Oppervlakte plangebied: 50.000 – Percentage sociaal minimaal: 30% – Ruimtegebruik per parkeerplaats: 15 m2 – Maximale dichtheid (vraag B): 35 woningen per hectare Vragen A Bereken, met Solver, gegeven de bovenstaande randvoorwaarden: 1. De maximaal te realiseren grondopbrengst 2. Het totaal aantal woningen 3. Het aantal woningen in de sociale sector B Als extra randvoorwaarde geldt dat de maximale woningdichtheid 35 woningen per hectare mag zijn. Gebruik Solver vergaderruimte huren utrecht opnieuw en bereken nogmaals: 1. De maximaal te realiseren grondopbrengst 2. Het totaal aantal woningen 3. Het aantal woningen in de sociale sector 258 INV