Afstemming van intensiteit

Afstemming van intensiteit leidt tot voorspellingen die net zo extreem zijn als de aanwijzingen waarop ze zijn gebaseerd, zodat mensen hetzelfde antwoord geven op twee zeer verschillende kantoor huren amsterdam vragen:
196 Deel Il – Heuristieken en biases
Wat is ]ulia’s percentielscore voor haar vroegtijdig ontwikkelde leesvermogens? Wat is ]ulia’s percentielscore kantoor huren schiphol┬ávoor haar gemiddelde tentamencijfer?
U weet inmiddels dat al deze processen onderdeel zijn van Systeem r. Ik heb ze hier als opeenvolging van stappen beschreven, maar activering in het associatieve geheugen werkt uiteraard anders. Zie het als een proces van zich verspreidende activeringen dat in gang is gezet door de aanwijzingen en de vraagstelling. Vervolgens gaat het proces zichzelf beïnvloeden en zal er uiteindelijk voor kantoor huren rottrerdam de meest samenhangende oplossing worden gekozen.
Amos en ik vroegen eens aan de deelnemers van een experiment om de beschrijvingen van acht eerstejaarsstudenten te beoordelen – beschrijvingen die (zo zeiden we) door een studieadviseur op basis van vraaggesprekken waren opgesteld. Elke beschrijving bestond uit vijf adjectieven, zoals in het volgende voorbeeld:
intelligent, vol zelfvertrouwen, belezen, hardwerkend, nieuwsgierig
We vroegen aan enkele kantoor huren utrecht deelnemers om twee vragen te beantwoorden:
Welke indruk van de academische kwaliteiten van de betreffende persoon krijg je door deze beschrijving?
Hoeveel beschrijvingen, als percentage uitgedrukt, zouden indrukwekkender kunnen zijn?