Analyseren winstgevendheid product

Gerelateerde afbeelding

Analyseren winstgevendheid product/ afnemersgroepen/ distributiekanalen Deze analyse brengt in vele bedrijven aan het licht dat er grote verschillen bestaan in winstgevendheid van de verschillende categorieën. Hierop inspelen kan enerzijds leiden tot betere marges en anderzijds tot kantoorruimte huren amsterdam kostendaling in de productie. Hanteren marketingmix Niet alle elementen van de marketingmix zijn van even groot belang voor de kostprijs van het product. Door een inventarisatie van de verschillende elementen en de effectiviteit ervan (bijvoorbeeld reclame) kan een verlaging van de kosten bereikt worden.
Deze kerntaken kunnen onder meer de volgende consequenties hebben:
Ten aanzien van het personeel: bijbrengen nieuwe kennis; doorstroming personeelsbestand; loopbaanbegeleiding.
Ten aanzien van de kantoorruimte huren schiphol middelen: documentatie; gegevensverwerkende apparatuur.
Ten aanzien van de managementsystemen: marktonderzoek; budgettering; kosten-batenanalyses ten aanzien van zelfdoen c.q. uitbesteden; rol financiële afdeling bij analyses.
Verkoop Bij verkoop kan in verband met het verlagen van de kosten tevens gedacht worden aan de fysieke distributie.
De volgende kerntaken zijn te noemen: Vergroten omzet Het vergroten van de omzet bij gelijkblijvende verkoopkosten kantoorruimte huren rotterdam heeft tot gevolg dat de verkoopkosten als percentage van de kostprijs dalen. Dit effect werkt ook door op de reclamekosten. Voor sommige categorieën consumentenproducten vormen deze een belangrijk deel van de verkoopkosten. In dit verband noemen we het verschijnsel dat de reclamekosten per verkocht flesje Coca-Cola lager zijn dan per verkocht flesje PepsiCola. Dit heeft weer een gunstig effect kantoorruimte huren utrecht op de winstgevendheid. Verlagen distributiekosten De kosten van de fysieke distributie zijn in vele gevallen niet te verwaarlozen. Sommige soorten fysieke distributie zijn goedkoper dan andere. Ook hier kan een weloverwogen keuze van het systeem leiden tot een verlaging van de distributiekosten.