Automatisering

Gerelateerde afbeelding

Enkele ontwikkelingen en gevolgen voor organisaties Automatisering zal blijven bijdragen tot besparing van werktijd die nu nog wordt besteed aan analysetaken en documentbehandelingstaken in bijvoorbeeld het werk van staf- en lijnfunctionarissen. Tevens zal verdere vermindering van niet-productieve taken mogelijk zijn. Belangrijker nog dan het bereiken kantoorruimte huren amsterdam van een toenemende efficiency zijn de mogelijkheden om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren. Een andere belangrijke ontwikkeling op dit gebied betreft de nieuwe (tele)communicatietechnieken. Tot op zekere hoogte maken deze technieken de fysieke werkplek onbelangrijk. Personal computers, al dan niet verbonden met een ‘electronic mail’-systeem, in elk geval verbonden met de centrale database of het kantoorruimte huren schiphol¬†kantoorautomatiseringsnetwerk van de organisatie, maken hel mogelijk thuis of op reis te werken. De voordelen van telecommunicatie zijn duidelijk: flexibele werkuren, minder kantoorruimte nodig, mogelijkheden voor gehandicapten en werknemers met verantwoordelijkheden in de huishouding, enzovoort. Gevaren komen wellicht voort uit de vermindering van het persoonlijke cornact. Gesteld kan worden dat de tot nu toe gepubliceerde cijfers over de te verwachten efficiencyverbetering in het management, als gevolg van automatisering, niet erg betrouwbaar zijn. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de snelheid waarmee deze technieken door het management kantoorruimte huren rotterdam worden toegepast veel lager ligt dan wel wordt aangenomen.
Door nieuwe mogelijkheden van automatisering is inmiddels het middle management onder grote druk komen te staan, zoals in subparagraaf 1.2 . 2 reeds is aangegeven. Een voorspelling is dat steeds kantoorruimte huren utrecht meer organisaties speciale eenheden en tijdelijke werkgroepen zullen instellen, binnen een in principe platte organisatie, om problemen op te lossen en markten te bewerken (in plaats van een permanente extra laag middenkaderfuncties).