Bijdragen vanuit de psychologie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bijdragen vanuit de psychologie
Tot op heden is niemand erin geslaagd het ‘raadsel’ mens zo voor te stellen dat men zichzelf en andere mensen volledig kan begrijpen. Dit betekent dat de menselijke factor in organisaties nog steeds een unieke factor is (en zoals velen zullen zeggen, ook zal moeten blijven). Tot op heden zijn er hoogstens enkele algemene inzichten en wetmatigheden bekend die iets zeggen over beïnvloedingsmogelijkheden van verschillende categorieën mensen. In het hedendaagse kantoorruimte huren amsterdam management zal men niettemin een basis moeten zien te vinden voor het ontwikkelen van stijlen van leidinggeven en het ontwikkelen van organisatorische methoden en technieken (instrumenten) die tot optimalisering van resultaten kunnen leiden. Bij het aanhalen van een aantal psychologen zal het opvallen dat elke onderzoeker zijn eigen benadering heeft. Iedereen zoekt op zijn eigen manier naar bepaalde verbanden en wetmatigheden. Legt men de verschillende theorieën naast kantoorruimte huren schiphol elkaar, dan zien we dat ze elkaar overlappen en/ of aanvullen.
Sigmund Freud (1856-1939) Een van de bekendste psychologen en baanbreker voor latere theorieën blijft nog altijd Freud Sigmund Freud. Hij is door velen geprezen, door anderen verguisd. Van hem leren we onder meer dat het grootste deel van ons handelen voortkomt uit het onbewuste. Het bewuste is volgens Freud bij de mens zelfs zo beperkt, dat hij het vergelijkt met het kleine zichtbare topje van een ijsberg. Dit betekern dan ook dat de mens nauwelijks weet wat hem motiveert, wat hem beweegt om iets te doen of juist te laten. Freuds theorieën vallen op door het terugvoeren van het menselijk gedrag op ervaringen tijdens de prille kinderjaren. Volgens hem zijn de hoofdlijnen van het menselijk gedrag al op het vijfde levensjaar bepaald. Er treden nadien alleen nog maar detailveranderingen op. Aangeboren instincten en de eigen wijze van reageren op de prikkels uit de omgeving zijn hiervoor maatgevend. Hoe belangrijk kantoorruimte huren rotterdam die instincten wel zijn, beklemtoont Freud in een interessante bewering. Hij stelt dat de uit de instincten voortgekomen gedragspatronen een soort van oerkracht blijven houden en voortdurend om bevrediging vragen alsof steeds de overlevingsvraag aan de orde is. Vermeldenswaard is voorts dat het kind, dat in zijn jongste kinderjaren steeds gewend is geweest dat anderen uit zijn omgeving zijn instinctmatige behoeften (voeding bijvoorbeeld) bevredigen, geleidelijk aan moet leren dat de omgeving niet langer tot zijn dienst staat. Sterker nog: de omgeving zal zelfs kantoorruimte huren utrecht op den duur eisen aan hem gaan stellen. Van dit leerproces zal het onder meer afüangen in welke mate het kind ooit zelfstandig en volwassen wordt. Al deze zaken, en onder meer ook de ervaringen die het kind op het gebied van prijzen en straffen heeft opgedaan, spelen ook bij het latere motivatieproces een belangrijke rol. Het voorbeeld van anderen, naar wie het kind zich modelleert, mag daarbij niet buiten beschouwing worden gelaten.
Alfred