De afwijkende bestelhoeveelheid

De regel ‘geplande vrijgave order’ van productnummer Ais gelijk aan de regel ‘brutobehoefte’ van B. Het MRP-1-schema van Bis qua rekenregels identiek aan dat van A. Door de veiligheidsvoorraad en de afwijkende
bestelhoeveelheid of seriegrootte ontstaat er een hoge gemiddelde geplande Seriegroottes voorraad. Wanne er een product uniek toegepast wordt in een ( eind) te synchrosamenstelling, kan het nuttig kantoor huren zuidas zijn de seriegroottes te synchroniseren. niseren
Bij de overgang van product B naar H zien we dat de brutobehoefte een factor vier groter is dan de vrijgaveregel van B. Dit kamt doordat H viermaal voorkomt in de samenstelling. In het onderste schema zien we, in de kolom ‘weeknummer o; een vrijgavesuggestie voor een order van 800 stuks. De planner dient hier direct op te reageren. Als dit niet wordt gedaan, zal de Jevering van het eindproduct in kantoor huren schiphol gevaar kunnen kamen.
Hoewel we in het voorgaande gepleit hebben voor verkleining van de seriegrootte, moet hiermee voorzichtig worden omgegaan. Omdat de behoefteregel is gerelateerd aan het verbruik in de samenstellingen, moet de seriegrootte hierop worden afgestemd. Verlaging van de seriegrootte zal Seriegrootte bij H geen effect hebben. Toch is het mogelijk de gemiddelde geplande voorraad te verlagen door kantoor huren rottrerdam een eenmalige order van 350 stuks in te geven. De gemiddelde voorraad zal dan gelijk worden aan de veiligheidsvoorraad. Een andere manier van verlaging van de gemiddelde geplande voorraad is het overgaan op de methode Jot for Lot for lot (Lfl)
lot (LfL) voor de bepaling van de seriegrootte. Het komt er dan op neer dat de geplande vrij te geven order exact afgestemd wordt op de behoefte ende veiligheidsvoorraad. In het geval van product H leidt dit tot meer dan een halvering van de voorraadkosten (zie tabel 6.7). Het nadeel hiervan kan zijn dat men in de kantoor huren utrecht productie de verwerkingsmethoden heeft afgestemd op een vaste seriegrootte, door bijvoorbeeld te werken met meer producten in een opspanning op een machine. Dit komt vaak voor bij persen en spuitgietmachines.