De exponentiele vereffening


Het exponentieel verlopende voorspelmodel is gebaseerd op een afnemend verschil tussen de laatst voorspelde waarde ende laatst gemeten waarde. Hiertoe gebruikt men een dempingsfactor ex. Deze kan waarden innemen tussen nul en een. In figuur 4.17 is de grafische voorstelling van voorspellingen met drie ex-waarden weergegeven. De waarden voor ex= 0, l, ex= 0,5 en ex= 0,9 zijn weergegeven in de rijen N, Q en Tin figuur 4.13. Als algemene regel geldt dat de nieuwe voorspelling gelijk is aan: ex x de oude meetwaarde + (1 -ex) x de laatste voorspelde waarde. In kantoor huren zuidas formulevorm wordt dit: F,+ 1 =ex x Y, + (1 – ex) x F, waarin geldt:
170 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
F1 = voorspelling ( = forecast) op het moment t; a = dempingsfactor; Y, = waarneming op het moment t. FIGUUR 4.17 Exponentiele vereffening met a= 0,1, n = 0,5 en n = 0,9 Vraag
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Periode • = Meetwaarden x a = 0,1 • n = 0,5 o a = 0,9 (rij A uit figuur 4.14) (rij N uit figuur 4.14) (rij Q uit figuur 4.14) (rij T uit figuur 4.14)
In het geval van a = 0, 1 wordt de nieuwe vergaderruimte huren schiphol voorspelde waarde voor periode 15 gelijkaan: F15 = 0,1 X Y14 + (1-0,1) X F14 = 0,1 X80 + 0,9 X 91,8 = 90,6 Voor alle voorspelde waarden bij de diverse a-factoren is weer de MAD uitgerekend in de rijen 0, Ren U. Deze zijn respectievelijk 6,4, 4,2 en 4,6. De MSE is terug te vinden in de rijen P, Sen V en bedragen respectievelijk 58,6, 23,5 en 28,5. Bij een avan 0,5 blijken de afwijkingen het geringste te zijn. Met behulp van een berekening in een spreadsheetprogramma kan door een iteratieve berekening de optimale a-waarde bepaald worden. In ans geval blijkt deze het laagst te zijn voor a = 0,492. De daarbij gevonden afwijkingen vergaderruimte huren rotterdam leveren slechts tienden aan verschil op. Het is daarom niet interessant hier gedetailleerde berekeningen op los te laten. In ans voorbeeld verliepen de meetwaarden geleidelijk omlaag. Dit is niet representatiefvoor alle situaties. In een geval waarbij bijvoorbeeld stapsgewijze veranderingen in de meetwaarden optreden, zien we dat een hoge a-waarde een beter resultaat oplevert, doordat deze sneller vergaderruimte huren utrecht reageert op de sprang. In figuur 4.18 is een dergelijk voorbeeld met drie a-waarden weergegeven.
Naast de hiervoor genoemde methoden zijn er nog diverse andere tijdreeksmodellen. Zo kan er rekening gehouden worden met seizoenpatronen. We verwijzen hiervoor naar onder anderen Van Goar e.a. (1993) en DeLurgio en Bhame (1992).