De gevolgen van levensgevaarlijke situaties

De risico’s komen voort uit de noodzaak van evalueren. 1. Veiligheid van personen/omgeving: de gevolgen van levensgevaarlijke situaties, zoals de cafébrand te Volendam, het gevaarlijke zwembadplafond, asbest, legionella. 229 7.2.3 VASTGOEDMANAGEMENT Figuur 7-8 Meten is weten: de gewenste kwaliteit in beeld + Meerjaren beheerplan op basis van strategie, meten is weten: feitelijke kwaliteit in beeld ! Benodigde ruimte Aanwezige ruimte Gewenste beeld (esthetische) en functionele kwaliteit DP.v.EA. Beeldverwachting “‘! Feitelijke beeld (esthetische) 1 en functionele kwaliteit Gewenste technische kwaliteit Feitelijke technische kwaliteit tijd-as tl Ruimtelijke aspecten IBeeldverwachtina P.v.E.-1. 3.0 uncti nele aspecten · Gebouwen moeten altijd voorzien in de veiligheid van de personen en de omgeving. Ondeugdelijke gebouwen kunnen al snel tot gevaarlijke of levensbedreigende situaties leiden. De cafébrand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede hebben dit nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt. Omdat de overheid verantwoordelijk is voor de regelgeving ten aanzien van gebouwen en de eigenaar/gebruiker van het bedrijfsruimte huren in amsterdam zuid  gebouw de plicht heeft de regels na te leven, zullen zij de regels respectievelijk de gebouwen moeten evalueren. Immers, het niet naleven van de regels betekent plichtsverzuim, waarop zware straffen staan. Dit betekent niets minder dan dat het evalueren van gebouwen een pure noodzaak is voor eigenaars en gebruikers. 2. Voldoen aan wettelijke richtlijnen: plichtsverzuim bedrijfsruimte te huur op schiphol en de daarvoor geldende zware sancties. 3. Bedrijfszekerheid/inkomstenderving (economisch): exploitatierisico, toekomst versus nostalgie, veiligstellen van de bedrijfszekerheid/inkomsten. Het niet verhelpen van gebreken of het zich niet houden aan het nieuwe Huurrecht van woningen kan resulteren in inkomstenderving dan wel extra kosten, immers: de huurder heeft het recht om het gebrek zelf te herstellen en de gemaakte kosten op de verhuurder te verhalen; de huurder kan op grond van artikel 207 huurvermindering vorderen; de huurder kan bedrijfsruimte te huur in Rotterdam op grond van artikel 208 schadevergoeding eisen; bij productiegebouwen kan het productieproces negatief worden beïnvloed en dit zal leiden tot inkomstenderving. 230 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.3 Daarnaast kan het niet verhelpen van gebreken leiden tot extra kosten, de zogenoemde kosten door gevolgschade. Dit zijn kosten die worden gemaakt omdat men bedrijfsruimte te huur in utrecht een onderhoudsgebrek op een te laat tijdstip heeft verholpen. De herstelkosten stijgen naarmate de herstelactiviteiten worden uitgesteld. 4. Doelmatigheid/functievervulling: gebouwen moeten voldoen aan de wensen van de gebruiker; het vastgoed staat in dienst van die gebruiker. Deze noodzaak kan als laagste risico worden ingeschaald, maar het blijft een noodzaak. Een gebouw moet namelijk altijd zo goed mogelijk voorzien in de behoefte van de gebruiker op het gebied van esthetische, ruimtelijke, functionele en technische aspecten.