De informatiemaatschappij

Drucker staat in zijn optimisme niet alleen. Vanaf het begin jaren tachtig hebben futurologen als Toffler en Naisbitt de meest rooskleurige visioenen geschetst van de toekomst van ons werk. Zo citeert Alvin Toffler bijvoorbeeld Akio Morita, de medeoprichter van Sony: ‘Ik kan een fabrieksarbeider zeggen dat hij precies om zeven uur moet verschijnen en gaan kantoorruimte huren amsterdam produceren. Maar ik kan een productontwikkelaar of een ingenieur niet zeggen dat hij om zeven uur een creatief idee moet krijgen.’2 De impliciete boodschap was dat alleen het creatieve werk zou overblijven. Het domme productiewerk, dat op bevel exact ’s morgens om zeven uur begint, zou immers worden overgenomen door de slimme machine. Een Belgische studie naar de effecten van de informatie-economie op de omvang en kwaliteit van de werkgelegenheid3 vat de utopie van het nieuwe werken als volgt samen:
‘Het werk in de kantoorruimte huren schiphol informatiemaatschappij is steeds meer gekwalificeerd en biedt de mogelijkheid meervoudige vaardigheden te ontwikkelen, in termen van doen en zijn. Het bevrijdt de mens van hierarchieen en van nauwgezette controle. Autonomie en groepswerk maken een nieuwe relatie met de arbeid en met het arbeidscollectief mogelijk. Het nieuwe werk wordt omschreven in trefwoorden als verantwoordelijkheid, betrokkenheid, creativiteit en samenwerking.’
‘Deze visie is niet onjuist, maar zij is zeker onvolledig’, waarschuwen de onderzoekers. ‘In de informatiemaatschappij kantoorruimte huren rotterdam komen nog talloze banen voor waarvan de inhoud is verarmd; teams zijn vaak onderworpen aan de hierarchie en competenties worden niet zelden verspild.’ Een van de gangbare ideeen is dat groepswerk altijd de kwaliteit van het werk verhoogt. De onderzoekers geven het voorbeeld van het productieproces van het kantoorruimte huren utrecht trendy automodel SMART, dat geheel op groepswerk is gebaseerd.