De kernboodschap

De kernboodschap van Built to Last en van andere boeken in hetzelfde genre is dat goede managementpraktijken kunnen worden vastgesteld en dat goede praktijken met goede resultaten beloond zullen worden. De vergelijking van bedrijven die meer of minder succesvol zijn geweest, is in kantoor huren amsterdam aanzienlijke mate een vergelijking tussen bedrijven die meer of minder geluk hebben gehad. Wanneer je het belang van toeval onderkent, zou je bijzonder argwanend moeten zijn wanneer er uit de vergelijking van succesvolle en minder succesvolle bedrijven zeer consistente patronen voortkomen. In de aanwezigheid van willekeur kunnen consistente patronen niet meer zijn dan drogbeelden. Omdat het toeval een belangrijke rol speelt, kan de kwaliteit van leiderschap en managementpraktijken niet betrouwbaar uit waarnemingen van succes worden afgeleid. En zelfs als je bij kantoor huren schiphol voorbaat met zekerheid wist dat een ceo over een briljante visie en een uitzonderlijke competentie beschikte, zou je nog steeds niet in staat zijn het succes van het bedrijf veel nauwkeuriger te voorspellen dan door een muntje op te gooien. 15 Over het geheel genomen liep de afstand op het punt van bedrijfsresultaten en rendement van aandelen tussen de meer en minder succesvolle bedrijven die Built to Last onderzocht, in de periode daarna bijna tot nul terug. Ook de gemiddelde rentabiliteit van de bedrijven die als excellent werden aangewezen in de bestseller In Search of Excellence van Tom Peters en Robert H. Waterman jr., liep in korte tijd scherp terug.16 En een kantoor huren rottrerdam onderzoek naar de jaarlijks door het tijdschrift Fortune gepubliceerde ranglijst van ‘Most Admired Companies’ heeft vastgesteld dat over een periode van twintig jaar de bedrijven met de laagste waardering een veel hoger rendement uit hun aandelenkapitaal binnenhaalden dan de meest bewonderde bedrijven. 17 U voelt zich waarschijnlijk in verleiding gebracht om oorzakelijke verklaringen voor deze waarnemingen te bedenken: misschien werden de succesvolle bedrijven zelfgenoegzaam en gingen de minder succesvolle bedrijven beter hun best doen. Maar dit is de verkeerde manier van denken over wat er gebeurde. De gemiddelde afstand móest wel teruglopen omdat de oorspronkelijke afstand in hoge mate op toeval berustte, en dit toeval droeg zowel bij aan kantoor huren utrecht het succes van de topbedrijven als aan de achterblijvende resultaten van de andere. We zijn dit statistische feit al eerder tegengekomen: het is de regressie naar het gemiddelde. 18