De massale ontdekking van de vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

“De massale ontdekking van de vierde dimensie gaat de mensheid een reuzensprong voorwaarts in haar ontwikkeling geven. De vierde dimensie is een onzichtbare wereld die altijd al heeft bestaan, maar waar veel mensen geen enkel besef van hebben, aangezien ze deze dimensie niet kunnen zien, horen of voelen. Intu├»tie is het enige zintuig waarmee we deze dimensie kunnen waarnemen. Zo droom je bijvoorbeeld in de vierde dimensie. Maar voordat ik je iets meer over de vierde dimensie uitleg, vertel ik je eerst hoe ik het bestaan van deze dimensie op het spoor ben gekomen. Ik was al lange tijd bezig om toeval te kunnen verklaren en ik begreep het fenomeen tijd niet. Heeft tijd ooit een begin gehad en komt er ook een eindtijd? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren en waarom doen mensen zoals ze doen? Het waren vragen die mijn geest geselden. De doorbraak in mijn onderzoek kwam in het jaar tweeduizend, toen de archieven van John F. Kennedy officieel werden vrijgegeven. Ik was al jaren door hem gefascineerd en zag in zijn levensloop de sleutel voor mijn zoektocht naar de waarheid achter dit leven. Hoe kan een man met zoveel lichamelijke gebreken, die verslaafd is aan pepmiddelen en vrouwen en die een slechte relatie heeft met het congres, zo’n inspirerend mens en voorbeeld voor velen worden? Deze vraag spookte al tientallen jaren door mijn hoofd. Ik was vastbesloten om het antwoord te vinden, zodra de Kennedyarchieven geopend zouden worden. Na een maandenlange zoektocht in de archieven stuitte ik op een persoonlijk dossier genaamd “De Tempeliers”, waarin John F. Kennedy de onzichtbare wereld van de vierde dimensie beschrijft. In het dossier stonden de drie universele wetten beschreven, die John F. Kennedy zelf had uitgewerkt.”
Mijn nieuwsgierigheid neemt toe en ik hang aan de lippen van professor Markowitz. “Alles is verbonden met alles, te allen tijde is de eerste wet van synchroniciteit, waarmee hij werkte. Alles informeert alles op ieder moment, is de tweede wet van synchroniciteit en de derde wet is de volgende: daar waar je aandacht geeft, beweegt de energie. Zo keek ik door de bril van deze voormalig president van de Verenigde Staten naar het allesomvattende energieveld om ons bedrijfsruimte eindhoven heen, dat alles met elkaar verbindt. Dit noemde John F. Kennedy de vierde dimensie. Dit was de ontdekking van Het Veld, waarin onze geest en onze ziel huizen. Door middel van de vierde dimensie kun je de wereld scheppen zoals je die voor jezelf wenst. Ja, je hoort het goed: middels de vierde dimensie bouw je je eigen ideale wereld op.” Ik voel een lichte irritatie opkomen. Deze uitleg klinkt mij wel erg zweverig in de oren. “Als ik mijn eigen werkelijkheid kan scheppen, waarom verlies ik mijn vader dan op mijn veertiende jaar? Waarom raak ik totaal aan de grond? Waarom wordt niet iedereen honderdvijftig jaar oud, gelukkig, welvarend en kerngezond? Als we onze eigen werkelijkheid kunnen scheppen, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? En trouwens, als John F. Kennedy zijn eigen werkelijkheid kon scheppen, waarom liet hij zich dan vermoorden?