De multidivisionele organisatie

Gerelateerde afbeelding

De multidivisionele organisatie De laatste fase wordt de multidivisionele organisatie genoemd. Direct onder de topleiding vindt een splitsing plaats naar product/markt-combinaties. Een andere mogelijkheid is een geografische indeling. De groei van deze organisaties vindt vooral plaats door middel van diversificatie, waardoor business units ontstaan. Naast zelfstandige organisatieonderdelen (divisies) bevinden zich in de top van de organisatie concerndiensten, die zich flexplek huren amsterdam bijvoorbeeld bezighouden met de concernstrategie en juridische en personeelszaken.
Kenmerken van een multidivisionele organisatie zijn: • structuur: gedecentraliseerde divisievorm met interne specialisatie; • personeelsbeoordeling: veel nadruk op winst en andere financiële criteria; • beheerssysteem: strategische en operationele besluitvorming is ten aanzien van product/markt-combinaties gedecentraliseerd; • strategiebepaling: sterk procesmatig opgezet. In de top vooral gericht op verdeling van middelen in het concern, toe- en uittreding in bedrijfstakken.
Greiner stelt dat in het groeiproces van organisaties een vijftal fasen is te onderscheiden. Keuning heeft in verband met verdergaande ontwikkelingen aan de vijf fasen van Greiner twee fasen toegevoegd (fase 6 en 7). Greiner Elke fase zelf wordt gekenmerkt door een geleidelijke ontwikkeling (evolutie). Deze geleidelijk verlopende fasen worden gekenmerkt door een bepaalde managementstijl, die typerend is voor de fase waarin de orga- managementstijl nisatie zich bevindt. Als een fase ten einde loopt, zal de organisatie geconfronteerd worden met een crisissituatie (revolutie). De organisatie heeft in deze situatie crisissituatie een probleem dat niet meer door geleidelijke ontwikkeling naar een oplossing kan worden flexplek huren rotterdam gebracht. In de organisatie zal daarom ook sprake zijn van een trendbreuk in de managementstijl. Greiner stelt dat bij het ontwikkelingsproces van organisaties meer sprake is van het overwinnen van interne crisissituaties dan van het overle- interne crisissituaties ven van veranderingen in de externe omgeving. In figuur 10.3 staan de fasen in de ontwikkeling van een organisatie schematisch weergegeven.