De nadelen van Six Sigma

Per bedrijf zijn er slechts enkele Black Belts die zo hoog zijn opgeleid. Naast de opleiding lopen ze vaak eerst met andere kantoor huren zuidas projecten mee. Zij moeten het projectresultaat realiseren. Zij worden daarvoor intensief getraind in statistiek, projectmanagement, teamleiderschap, communicatie en rapportage- en presentatievaardigheden. De Green Belts ondersteunen de Black Green Belts Belts bij hun projecten. De Green Belts zijn korter opgeleid: ongeveer zes dagen. De laagste orde die binnen Six Sigma onderkend wordt kantoor huren schiphol is de Yellow Yellow Belt Belt. Deze persoon volgt een korte opleiding van ongeveer twee dagen. Black Belts met veel ervaring kunnen de andere Black Belts coachen. Zij worden Master Black Belts genoemd. Champions vormen de drijfveren van de Six Master Black Sigma-implementatie en haar senior managers. Dit zijn veelal management- Belts teamleden. Verschillende bedrijven gaan al zover dat een promotie onmoge- Champions lijk is als de medewerker niet een van deze opleidingen met succes afrondt. Deze structuur heeft Jack Welch sterk geholpen om het sterk gegroeide en gedifferentieerde bedrijfte kunnen beheersen. Naast het management ontstond er zo een beheerslaag die uiterst snel kon reageren en snel projecten wist te realiseren met vaak kantoor huren rottrerdam grote verdiensten. Alle Black Belts van GE moeten op een vast tijdstip in de week hun resultaten opsturen.
De voordelen van Six Sigma zijn: • kostenreductie; • verbeterde klanttevredenheid; • het stroomlijnen van processen; • verbeterde verkoopresultaten; • verminderd aantal klachten enzovoort.
De nadelen van Six Sigma zijn: • Six Sigma kan een onhaalbare doelstelling blijken te zijn. • Change management: medewerkers moeten nieuwe methode en werkwijzen aanleren en hiervoor is tijd en geld nodig.
Six Sigma is niet eenvoudig. Maar het kan bij grote ondernemingen met complexe methoden en technieken een goed hulpmiddel zijn om systematisch problemen in kaart te brengen en op te lassen.
TUSSENVRAAG 10.5 Waarorn is Six Sigma niet direct toepasbaar voor het rnidden- en kleinbedrijf (rnkb)? €m Bottlenecks opheffen kantoor huren utrecht met theory of constraints
Wat biedl de bottleneckbenadering aan logistiek?
Eli Goldratt is de auteur van het boek The Goal (Het doel). Hij schreef dat boek in 1985 met de bedoeling het OPT-softwarepakket (optimized production technology) te promoten. Het is voor iedere student aan te bevelen om deze roman over het leven van een fabrieksdirecteur te lezen.