De productieprocessen

De auteurs beschrijven vervolgens hoe de afhankelijkheden tussen de werkzaamheden in de productieprocessen bij Van Nelle invloed hebben gehad op het ontwerp van de fabriek. Dit voorbeeld is hieronder integraal overgenomen. Bij Van Nelle liggen de fabrieken aan de expeditiestraat. Het primaire proces bij Van Nelle is vormbepalend geweest voor het totale ontwerp. Het is een fabriek met een efficiĆ«nte routing van het proces en een goede aan- en afvoer, gelegen aan een vaarwater. Duidelijk is dat in de terminologie van Thompson goed is nagedacht over onderlinge afhankelijkheden in het productieproces. Zo schreef C.H. van de Leeuw over het ontwerpproces: “Er volgde een tijd van zeer intensief werken, allereerst voor het bedrijf zelf, dat een tot in details getekend 387 1 1.4.5 1 1.4.5 VASTGOEDMANAGEMENT programma van eisen moest produceren, waaruit duidelijk af te leiden was de omvang der gebouwen met verwachte groei in 15-25 jaren, onderlinge samenhang der afdelingen, contacten, externe en interne transportproblemen, etcetera. Verder werden de rol en de goedkoop kantoor huren amsterdam eisen van de menselijke factor belicht.” Over de inrichting van het productieproces schreef Bantje: “Wat het interne transport betreft werd in beginsel zo veel mogelijk gebruikgemaakt van het gewicht van de goederen in bewerking. Dit houdt in dat elk productieproces op de bovenste etage zakt totdat het op de begane grond wordt verpakt. Met name koffie en thee zijn producten die zich voor dit systeem goed goedkoop kantoor huren schiphol lenen. Tabak is zowel in de bladfase als in de gekorven toestand veel minder handelbaar. Verder werd gebruikgemaakt van een kettingtransporteur, zowel voor vervoer binnen de fabriek als voor het transport van het verpakte product naar de expeditie, aan de overzijde van de straat, die de fabrieken en bijgebouwen scheidt. Hiertoe werd deze transporteur door een aantal gangen geleid, die de fabrieken met de expeditie verbonden. Dit was bedoeld als een tijdelijke oplossing. Aan weerszijden van de expeditie was namelijk een torenhuis gedacht, dat dan met horizontale gangen met de fabriek zou worden verbonden. De omstandigheden hebben ertoe geleid dat dit tijdelijke systeem tot 1 974 gehandhaafd is.” Op grond van het bovenstaande goedkoop kantoor huren rotterdam valt af te leiden dat het productieproces in de terminologie van Thompson vrijwel zeker op een verstandige manier aan elkaar verbonden is, waardoor de behoefte aan coƶrdinatie en managementactiviteiten gereduceerd wordt. De productie lijkt ‘pooled’ of ‘sequential’ gekoppeld aan de expeditie en opslag, terwijl de productie en expeditie binnen de afdeling ‘reciprocal’ gekoppeld zijn. De goedkoop kantoor huren utrecht eerdergenoemde vrije indeling door pilaren, verticale transportmogelijkheden en luchtbruggen, die de fabrieken met de expeditie- en opslagruimte verbinden, zijn een handige toepassing, gezien de onderlinge afhankelijkheden van de afdelingen. (Bron: Mobach en Rogier, 1 995, p. 465) Organisatiecultuur Naast de organisatiestructuur en de gebruikte technologie is ook de organisatiecultuur bepalend voor de bedrijfshuisvesting van de organisatie. Organisatiecultuur wordt opgevat als de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden en de belanghebbenden van het bedrijf. De hardware van een organisatie, zoals gebouwen, wordt daarin opgevat als een uitingsvorm van de bedrijfscultuur, aldus de auteurs. Het gaat bij de organisatiecultuur niet om de uitingsvormen op zich, maar om de betekenis die leden van een organisatie hieraan hechten. Zo heeft een kerkgebouw een sterke symbolische betekenis voor de gelovigen van een gemeente. Het ontwerp van een bedrijfscultuur door middel van architectuur kan zowel voor interne als voor externe doeleinden worden gebruikt.