De schaarse hersenen

Technisch is dit allemaal mogelijk. Er zijn al personeelsinformatiesystemen op de markt die 250 verschillende rapportages kunnen uitdraaien. De schrijvers van dit artikel erkennen dat er nog weerstanden kantoorruimte huren amsterdam zijn tegen deze vorm van ‘Big Brother management’. Maar ‘de grens die nu getrokken wordt zal later waarschijnlijk rekbaar blijken’. Het verzet tegen de controle op e-mail- en internetverkeer was per slot van rekening ook van tijdelijke aard. ‘Waarom zouden werknemers, na een paar jaar gewenning, de elektronische evaluatie van hun verrichtingen niet gaan zien als een fact of life?’ Want de ontwikkeling is toch niet tegen te houden. Zij halen marktvoorspellers aan volgens wie electronic human resource management (E-HRM) over vijf jaar ‘het verschil zal bepalen tussen stijgen of kantoorruimte huren schiphol dalen op de beurs’. En dat is uiteraard het ultieme argument. De globalisering heeft een gei:ntegreerd financieel stel geschapen dat de prestaties van elk afzonderlijk bedrijf doorlicht op zijn aandeelhouderswaarde. Intern vertaalt zieh dat in de doorlichting van de waardecreatie van divisies, business units, afdelingen, tot op het niveau van de afzonderlijke werknemers. Zo maakt kantoorruimte huren rotterdam de virtuele economie uiteindelijk ieders productiviteit zichtbaar.
Ik heb eens op een ingenieurscongres iemand zijn bijdrage horen beeindigen met de woorden: ‘Ik ben een ingenieur. Ik maak dromen waar.’ Zo zag Taylor, zelf ingenieur, de rol van zijn ‘wetenschappelijke manager’: als aanvoerder van de mensheid op weg naar een betere toekomst. Die nobele rol legitimeerde de toe-eigening van de kennisbasis van het economisch proces die het kantoorruimte huren utrecht kennismonopolie schiep waarop de macht van het management berust. We leven al lang niet meer in de tijd van Taylor, waarin de schaarse hersenen.