De technologische opbloei

‘De technologische opbloei in de vroege jaren zeventig kan op de een of andere manier worden vertaald naar de sfeer van vrijheid, individuele innovatie en ondernemersschap die ontstond uit de cultuur kantoorruimte huren amsterdam van de jaren zestig op de Amerikaanse campussen. („.) De nadruk op apparaten die waren aangepast aan de persoonlijke behoeften, op interactiviteit en het onderhouden van netwerken, en de niet-aflatende jacht op technologische doorbraken, ook als deze op het eerste gezicht weinig zinvol leken, standen haaks op de kantoorruimte huren schiphol traditioneel voorzichtige houding van het bedrijfsleven.’8
Zowel politici als topmanagers zijn zelden in staat een technologische revolutie te herkennen als zij zieh voordoet – laat staan dat zij de gevolgen daarvan kunnen overzien. In de jaren veertig voorspelde kantoorruimte huren rotterdam de toenmalige topman van IBM, Thomas Watson, de omvang van de toekomstige wereldmarkt voor computers: vijf stuks. Hij kon niet inzien dat er commerciele toepassingen waren voor het nieuwe apparaat. Op dit moment zijn er over de hele wereld 300 miljoen computers aan het werk. Op dezelfde wijze kon de Nederlandse overheid aan het begin van de jaren tachtig het nut niet inzien van verdere investeringen door het toenmalige staatsbedrijf PTT. Het telefoonnet was klaar, want vrijwel iedere kantoorruimte huren utrecht Nederlander had inmiddels een aansluiting. Er was wel een nieuwigheid die ‘fax’ werd genoemd, maar die hadden we helemaal niet nodig. De telex werkte toch uitstekend?9 De technologie was beschikbaar -de verbeelding schoot tekort.