De tevredenheid

We kunnen verwachten dat de tevredenheid over hun leven van paraplegielijders en andere lijders aan chronische en belastende condities laag is in vergelijking met hun ervaren welzijn, omdat flexplek huren amsterdam het verzoek om hun leven te beoordelen hen onvermijdelijk zal herinneren aan het leven van anderen en het leven dat ze leidden vóór het ongeluk. In overeenstemming met dit idee heeft recent onderzoek bij colostomiepatiënten indrukwekkende inconsistenties aangetoond tussen het ervaren welzijn van deze patiënten en hun beoordeling van hun leven.1s Sampling van ervaringen laat geen verschil in ervaren geluk zien tussen deze patiënten en een gezonde populatie. Niettemin zouden colostomiepatiënten graag bereid zijn jaren van hun leven in te ruilen voor een korter leven zonder de colostomie. Ook is het zo dat patiënten bij wie de colostomie ongedaan is flexplek huren schiphol gemaakt zich hun tijd in deze conditie als afschuwelijk herinneren en zelfs nog meer van hun resterende leven zouden willen opgeven om daar niet naar terug te keren. Hier wordt duidelijk dat het terugblikkende zelf onderhevig is aan een uitzonderlijk sterke kokerillusie over het leven dat het ervarende zelf zonder ongemak doorstaat. Daniel Gilbert en Timothy Wilson hebben het woord miswanting ingevoerd ter beschrijving van slechte keuzen die voortkomen uit fouten van affectief voorspellen. 16 Dit woord dient in het alledaagse spraakgebruik te worden opgenomen. De kokerillusie (die Gilbert en Wilson focalisme noemen) is een rijke bron van miswanting. Met name flexplek huren rotterdam maakt hij ons geneigd om het effect van belangrijke aankopen of veranderde omstandigheden op ons toekomstig welzijn te overdrijven. Vergelijk twee gebeurtenissen die enkele aspecten van uw leven zullen veranderen: de aankoop van een comfortabele nieuwe auto en de toetreding tot een groep die wekelijks bij elkaar komt, misschien een pokerclub of een leeskring. Beide ervaringen zullen aanvankelijk nieuw en spannend zijn. Het cruciale verschil is dat u uiteindelijk weinig aandacht zult schenken aan de auto wanneer u daarin rijdt, maar dat u altijd aandacht zult blijven geven aan de sociale interacties waarin u zich hebt begeven. Op grond van WYSIATI bent u geneigd om de langetermijnvoordelen van de auto te overdrijven, maar niet om dezelfde fout te maken in verband met een sociale omgeving of met activiteiten die op zichzelf om aandacht vragen zoáls tennissen of cello leren spelen. De kokerillusie creëert een bias ten gunste van goederen en ervaringen die aanvankelijk opwindend zijn, zelfs flexplek huren utrecht wanneer ze uiteindelijk hun aantrekkingskracht verliezen. De tijd wordt verwaarloosd met als gevolg dat ervaringen die hun aandachtswaarde op lange termijn behouden minder gewaardeerd worden dan ze verdienen.