De twintigste eeuw

Gerelateerde afbeelding

Investeren in het oplossen van de problemen van miljoenen armen, of in het upgraden van een paar miljoen rijken? In de twintigste eeuw had de elite er nog belang bij om de problemen van de armen op te lossen, omdat die in militair en economisch opzicht onmisbaar waren, maar in de eenentwintigste eeuw zal de meest efficiënte (zij het meedogenloze) strategie er misschien wel op neerkomen dat ze de nutteloze derdeklascoupés gewoon loskoppelen en verder voorwaarts denderen met alleen de eerste klas. Om met Japan te concurreren heeft Brazilië misschien eerder een stuk of wat geüpgradede supermensen nodig dan miljoenen gezonde gewone arbeiders. Hoe kunnen de liberale geloofsopvattingen overeind blijven bij het ontstaan van supermensen met uitzonderlijke fysieke, emotionele en intellectuele vermogens? Wat gebeurt er als zulke supermensen een fundamenteel andere belevingswereld blijken te hebben dan gewone sapiens? Wat als supermensen zich  zakelijke energie vergelijken gaan vervelen bij romans over de ervaringen van nederige sapiensdieven en gewone mensen sitcoms over supermenselijke liefdesrelaties niet meer kunnen volgen? De grote menselijke projecten van de twintigste eeuw – het overwinnen van honger, ziekte en oorlog -waren bedoeld om voor iedereen een universele norm op het gebied van welvaart, gezondheid en vrede te vestigen, waarbij niemand werd uitgezonderd. Van de nieuwe projecten van de eenentwintigste eeuw -het verwerven van onsterfelijkheid, geluk en goddelijke vermogens – wordt ook gehoopt dat ze de hele mensheid ten goede zullen komen. Maar aangezien deze projecten gericht zijn op het overtreffen van de norm en niet alleen op het waarborgen daarvan, kunnen ze net zo goed leiden tot het ontstaan van een nieuwe kaste van supermensen die hun liberale verleden van zich af zullen schudden en normale mensen niet beter zullen behandelen dan negentiende-eeuwse Europeanen de Afrikanen behandelden.
Als wetenschappelijke ontdekkingen en technologische ontwikkelingen de mensheid verdelen in een massa van nutteloze mensen en een kleine elite van geüpgradede supermensen, of als de autonomie van zakelijke energie mensen steeds meer wordt overgenomen door hyperintelligente algoritmen, dan zal het liberalisme imploderen. Wat voor nieuwe religies kunnen het vacuüm dan vullen en welke ideologieën zullen de verdere evolutie van onze godgelijke nakomelingen aanvoeren?