De waarschijnlijkheden

De ratio van de waarschijnlijkheden was 9,0, maar de ratio van de beslissingsgewichten was slechts 3,83, een verschil dat wijst op een verminderde gevoeligheid voor waarschijnlijkheid in dat bereik. In beide theorieën hangen de beslissingsgewichten uitsluitend af van kantoor huren amsterdam waarschijnlijkheid, niet van uitkomsten. Beide theorieën voorspellen dat het beslissingsgewicht voor een kans van 90 procent hetzelfde is bij het winnen van 100 dollar, het ontvangen van een dozijn rozen of het oplopen van een elektrische schok.5 Deze theoretische voorspelling blijkt onjuist te zijn.
Psychologen aan de kantoor huren utrecht Universiteit van Chicago hebben een artikel gepubliceerd met de aantrekkelijke titel ‘Money, Kisses, and Electric Shocks: On the Affective Psychology of Risk’. De auteurs hadden vastgesteld dat de beoordeling van gokken veel minder gevoelig is voor waarschijnlijkheid als de (fictieve) uitkomsten emotioneel zijn (‘je favoriete filmster ontmoeten en kussen’ of ‘een pijnlijke maar niet gevaarlijke elektrische schok oplopen’) dan als het gaat om het winnen of verliezen van geld. Deze ontdekking stond niet op zichzelf. Andere onderzoekers hadden, met behulp van fysiologische technieken zoals het meten van de hartslag, vastgesteld dat de angst voor een dreigende elektrische schok niet in verband staat met de waarschijnlijkheid dat je die schok zult krijgen. Alleen al de mogelijkheid van een schok riep een volledig ontwikkelde angstreactie op. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat ‘met affect beladen voorstellingen’ de kantoor huren rottrerdam overhand krijgen op de reactie op waarschijnlijkheid. Tien jaar later werd deze conclusie door een team psychologen aan Princeton aangevochten. Het team van Princeton bracht naar voren dat de zwakke gevoeligheid voor waarschijnlijkheid die bij emotionele uitkomsten is waargenomen, normaal is. Een gok om geld vormt de uitzondering. Bij deze gokken is de gevoeligheid voor waarschijnlijkheid betrekkelijk sterk kantoor huren utrecht omdat ze een omschreven verwachte waarde hebben.
Welke hoeveelheid geld is even aantrekkelijk als elk van deze beide gokken? A. een kans van 84 procent om 59 dollar te winnen; B. een kans van 84 procent om een dozijn rode rozen in een glazen vaas te winnen.