De zondvloed

Gerelateerde afbeelding

Toen het water wegtrok en deze Mesopotamische Noach uit zijn ark kwam, offerde hij eerst wat dieren aan de goden. Alle grote goden haastten zich ernaartoe, aldus het epos. ‘De goden roken de geuren / de goden roken de zoete geuren / de goden zwermden als vliegen om het offer heen.’27 Het Bijbelverhaal over de zondvloed (dat ruim duizend jaar na de Mesopotamische versie is opgeschreven) vertelt ongeveer hetzelfde over Noach, nadat die de ark had verlaten: ‘En Noach bouwde den Heere een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar. En de Heere rook dien liefelijken reuk, en de Heere zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil’ (Genesis 8:20-21).
Deze zondvloed werd een van de mythische grondslagen van de agrarische wereld. Het is natuurlijk mogelijk om er een moderne, milieubewuste draai aan te geven. De zondvloed kan ons leren dat ons doen en laten het hele ecosysteem kan ru├»neren en dat de mens de goddelijke opdracht heeft conference room amsterdam gekregen om de rest van de schepping te beschermen. Maar in de traditionele interpretaties werd de zondvloed gezien als een bewijs van de menselijke superioriteit en de waardeloze status van het dier. Volgens deze interpretaties kreeg Noach opdracht het hele ecosysteem te redden om de gemeenschappelijke belangen van goden en mensen te beschermen, waarbij de belangen van de dieren onbelangrijk waren. Niet-menselijke organismen hebben geen intrinsieke waarde; ze bestaan uitsluitend voor ons gebruik. Immers, toen ‘de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde’ besloot hij tot het ‘verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb’ (Genesis 6:7). Volgens de Bijbel is er niets mis mee om alle dieren te conference room rotterdam vernietigen als straf voor de wandaden van Homo sapiens, alsof het bestaan van giraffen, pelikanen en lieveheersbeestjes totaal geen zin meer heeft als de mens zich misdraagt. De Bijbel kon geen scenario bedenken waarin God spijt krijgt dat hij Homo sapiens ooit heeft geschapen en deze zondige aap vervolgens van de aardbodem wegvaagt, om zich de rest van de eeuwigheid te vermaken met de capriolen van struisvogels, kangoeroes en pandaberen. The├»stische religies hebben overigens wel diervriendelijke bepalingen. De goden gaven de mens het gezag over het dierenrijk, maar bij dat gezag kwamen wel bepaalde verantwoordelijkheden kijken. Zo werd de joden bijvoorbeeld opgedragen om hun vee rust te gunnen op de sabbat en de dieren onnodig leed te besparen. (Maar als de belangen botsten, gingen die van de mens altijd boven die van dieren.