Een aangenaam gesprek

Enkele jaren geleden had ik een aangenaam gesprek met Ralph Hertwig, een verstokt criticaster van Linda en met wie ik nog heb samengewerkt
in een poging tot overeenstemming te komen. 4 Ik vroeg hem waarom hij en anderen zich uitsluitend flexplek huren amsterdam op de conjunctiefout richtten, zonder acht te slaan op onze andere, sterkere bewijzen. Hij glimlachte even en zei: ‘De conjunctiefout was interessanter.’ Hij voegde eraan toe dat het Lindavraagstuk zoveel aandacht had gekregen, dat we eigenlijk geen enkele reden tot klagen hadden.
‘Ze bedachten een flexplek huren schiphol zeer ingewikkeld scenario en noemden het zeer waarschijnlijk. Maar het is eigenlijk niet meer dan een aannemelijk verhaal.’
‘Ze hebben een goedkope attentie aan het dure product toegevoegd en het geheel zo minder aantrekkelijk gemaakt. Meer is minder, in dit geval.’
‘Hij bekeek het geval apart, in een enkele evaluatie. Systeem 1 bepaalde zijn antwoord. Als hij had kunnen vergelijken, had zijn Systeem 2 de kans gehad zijn antwoord bij te sturen.’
‘In de meeste gevallen maakt flexplek huren rotterdam een directe vergelijking mensen voorzichtiger en bedachtzamer. Maar niet altijd. Soms wordt logica verslagen door ingevingen, zelfs al lacht het juiste antwoord je toe.’
Denk eens na over het volgende scenario en onthoud uw intuïtieve antwoord op de vraag.
Een taxi raakte ’s nachts betrokken bij een ongeval en reed door. In de stad zijn twee taxibedrijven actief, Groen en Blauw. U krijgt de volgende informatie: • Van de taxi’s in de stad is 85 procent groen, 15 procent blauw. • Een getuige beweert een blauwe taxi te hebben zien wegrijden. De flexplek huren utrecht rechtbank toetste de betrouwbaarheid van de getuige in de omstandigheden die die nacht heersten en concludeerde dat de getuige in 80 procent van de gevallen de kleur van de taxi correct identificeerde, en in 20 procent niet.
Wat is de kans dat de bij het ongeluk betrokken taxi blauw was?