Een beperking in ons vermogen

Dit voorbeeld illustreert een beperking in ons vermogen om kleine risico’s in te schatten: we negeren ze eenvoudigweg of blazen ze buiten proportie op – er bestaat geen tussenweg.? Iedere ouder die wel eens is opgebleven voor een puberdochter die te laat thuiskwam van een feestje, zal dit gevoel wel herkennen. U weet dat er (waarschijnlijk) niets aan de hand is, maar de flexplek huren amsterdam beelden van rampspoed zijn nauwelijks uit uw gedachten te bannen. Volgens Slovic worden deze zorgen niet voldoende beïnvloed door de kans op slecht nieuws; u denkt aan de teller (het tragische verhaal dat u onlangs in de krant las) en niet aan de noemer. Sunstein gebruikt het begrip probability neg/eet (‘veronachtzaming van waarschijnlijkheid’) om dit patroon te beschrijven. De combinatie flexplek huren schiphol van probability neglect en de sociale mechanismen van beschikbaarheidscascades leidt uiteindelijk tot het sterk overdrijven van kleine bedreigingen, vaak met significante gevolgen. Vandaag de dag zijn terroristen de voornaamste bron van beschikbaarheidscascades. Met enkele afschrikwekkende uitzonderingen, zoals 9/u, is het aantal slachtoffers van terroristische aanslagen zeer klein in relatie tot andere doodsoorzaken. Zelfs in landen die dag in dag uit met terrorisme worden geconfronteerd, zoals Israël, komt het wekelijkse aantal slachtoffers niet in de buurt van het aantal flexplek huren rotterdam verkeersdoden. Het verschil ligt in de beschikbaarheid van de twee risico’s, het gemak en de frequentie waarmee ze in onze gedachten komen. Afschrikwekkende beelden, eindeloos herhaald in de media, zorgen ervoor dat iedereen gespannen raakt. Ik weet uit eigen ervaring dat het dan lastig is om kalm te blijven. Terrorisme appelleert direct aan Systeem r. Wat denk ik zelf nu van dit alles? Beschikbaarheidscascades zijn reëel en verstoren ontegenzeggelijk de prioriteiten in het toekennen van overheidsgelden. Cass Sunstein zou in deze gevallen op zoek gaan naar mechanismen die de beleidsmaker afschermen tegen de druk van de massa en zou de toekenning van middelen overlaten aan onafhankelijke experts, die alle risico’s en middelen kunnen overzien. Paul Siovic heeft minder vertrouwen in de experts, vertrouwt de grote massa iets méér flexplek huren utrecht dan Sunstein en meent dat het afschermen van experts zal leiden tot beleid dat door het grote publiek zal worden verworpen – een onmogelijke situatie in een democratie. Voor beide benaderingen is iets te zeggen.