Een eerdere fase in de productieautomatisering

We kunnen lering trekken uit een eerdere fase in de productieautomatisering. In Duitsland kwamen voorgeprogrammeerde, zogeheten numeriek gestuurde machines (NC-machines) vanaf 1960 op de markt. Toch kantoorruimte huren amsterdam werkte in i982 nog slechts 11 % van de werknemers in de Duitse metaalindustrie aan een NC-machine of aan de opvolger daarvan, de (computergestuurde) CNCmachine. Een belangrijke reden van dit vertragingseffect was dat de werknemers veel tijd nodig hadden om de nieuwe machines te leren bedienen. Niet dat ze daarbij kantoorruimte huren schiphol veel hulp kregen van hun werkgever. Drie kwart van deze 11%
kreeg daarvoor geen enkele opleiding maar leerde de nieuwe vaardigheden ‘werkendeweg’. 20 Kortom, we verwachten veel te snel resultaten van de revolutie in de informatietechnologie. De werkelijke veranderingen in de manier waarop wij werken, zouden volgens deze opvatting nog voor ons liggen. Ten slotte: waarom is de productiviteitsparadox een paradox? Impliciet ligt daaraan de vooronderstelling ten grondslag dat de technologische ontwikkeling de ontwikkeling van de economie bepaalt. Deze opvatting wordt ‘technologisch kantoorruimte huren rotterdam determinisme’ genoemd. Een voorbeeld is de volgende redenering. Modeme productietechnieken maken het mogelijk menselijke arbeid te vervangen door geautomatiseerde productie. De meest eenvoudige taken zijn het gemakkelijkst te automatiseren en zullen dus als eerste verdwijnen. Bijgevolg blijft voor mensen het moeilijker werk over en zal logischerwijs de gemiddelde kwaliteit van de arbeid stijgen. Hoger gekwalificeerd werk levert een hogere toegevoegde waarde op, waardoor de welvaart toeneemt. Het lijkt een logische redenering. Als dan vervolgens blijkt dat kantoorruimte huren utrecht de productiviteitsgroei stagneert en er in onze samenleving nog een omvangrijke hoeveelheid laaggeschoold werk overblijft (zoals we nog zullen zien), staan we voor een raadsel.