Een gevoeligheid- en een risicoanalyse

De toekomst is onzeker. Daarmee kenmerken ook onze berekeningen, die betrekking op de toekomst hebben, zich door onzekerheid. De vergaderruimte huren amsterdam parameters die we gebruiken zijn gebaseerd op huidige inzichten. Bij vastgoed gaat het om langlopende projecten en dat betekent – met aan zekerheid grenzend waarschijnlijkheid – dat de situatie en de inzichten zullen wijzigen. Om enig gevoel te krijgen bij de gevolgen van wijzigende inzichten wordt gebruik gemaakt van risico- en gevoeligheidsanalyses. Met een gevoeligheidsanalyse bepalen vergaderruimte huren schiphol we hoe gevoelig ons model is voor bepaalde parameters. Met een risicoanalyse stellen we vast hoe het resultaat van een project varieert op basis van aannamen over de meest gevoelige parameters van een project. Het resultaat van een risicoanalyse is een bandbreedte van resultaten in plaats van een puntschatting. Een bekende techniek voor risicoanalyse is de Monte Carlo Simulatie. Een dergelijke simulatie rekent een project vele malen door op basis van een trekking van de belangrijkste variabelen uit gedefinieerde verdelingen. Voor een Monte Carlo simulatie zijn tools op de markt vergaderruimte huren rotterdam beschikbaar als Crystal Bali en @Risk. Een risicoanalyse is niet zonder gevaar omdat men aan de voorkant aannamen doet en aan de achterkant de resultaten interpreteert. Zonder zorgvuldige overweging over de input en zonder focus op een beperkt aantal variabelen kan een simulatie verzanden in een ondoorzichtige berg van aannamen. Ook moet men de resultaten zorgvuldig interpreteren. Dat vereist enige kennis van statistiek maar vooral bewustzijn van het doel van de simulatie. In deze casus passen we een aantal eenvoudige technieken toe om het ns1co van een beleggingsobject te kwantificeren. Daarvoor gebruiken we de standaard functionaliteit vergaderruimte huren utrecht van Microsoft Excel. Excel bevat een groot aantal statistische functies. Voor dit vraagstuk wordt een basiskennis van statistische begrippen verondersteld. Situatie U staat op het punt te investeren in een nieuw kantoorgebouw dat u 10 jaar wilt exploiteren. Daarvoor hebt u de kasstromen van het gebouw in kaart gebracht en berekend wat u, gegeven uw rendementseis, maximaal kunt investeren: de contante waarde van de kasstromen. U hebt nog geen definitieve gebruiker voor het gebouw en de ruimtemarkt is erg volatiel. U weet niet of de aangenomen huurprijs daadwerkelijk gecontracteerd zal worden en ook de toekomstige restwaarde is onzeker. U voert daarom eerst een gevoeligheid- en een risicoanalyse uit.