Een moeilijke markt

Een moeilijke markt
Zo’n productiviteitsstijging is meer dan welkom, want de fabriek opereert, zelfs in de vette jaren, op een moeilijke markt. Maar ten tijde van de Aziecrisis liep de markt met 7% terug. Daar komt nog bij dat de prijzen voor diodes elk jaar met 7% dalen. Yoeg daar nog eens aan toe dat Philips Stadskanaal een relatief kleine speler is op de wereldmarkt en dat de waarde van diodes maar een fractie vormt van de waarde van de eindproducten die de klant maakt. Niettemin heeft de fabriek door de jaren heen een groei van 3% gerealiseerd. Hoe doen ze dat? Van Oord legt uit: ‘De helft van de jaarlijkse prijsdaling compenseren we door groei. We houden de overhead stabiel, zodat we de vaste kosten kunnen spreiden over een groter aantal kantoorruimte huren amsterdam producten. De andere helft dekken we door technische verbeteringen, een betere benutting van het machinepark en het flexibel inzetten van mensen. En onze toeleveranciers moeten ook hun bijdrage leveren, want 40% van onze kostprijs bestaat uit ingekochte materialen.Als zij hun steentje niet bijdroegen, zouden we de productiviteit met 12 tot 14% moeten verhogen. ‘En dan heb je alleen nog maar de prijsdaling gecompenseerd. Om vooruit te komen moeten we nieuwe producten kantoorruimte huren schiphol¬†introduceren, waarmee we hoge marktprijzen kunnen genereren.’ De keerzijde van deze medaille is dat de kosten-batenverhouding van de bestaande productie elk jaar verder onder druk komt te staan. Een aantal producten aan de onderkant van de markt kan niet meer rendabel in Europa worden geproduceerd. Flexibiliteit in de personele bezetting is een essentieel overlevingsinstrument. Voor de herstructurering van 1987 had vrijwel het gehele personeel een vast dienstverband. De verhouding kantoorruimte huren rotterdam tussen direct en indirect personeel bedroeg 1:1 ,2. Eind jaren negentig vormt het directe productiepersoneel de meerderheid en een kwart van het hele personeelsbestand bestaat uit flexwerkers. Dat zijn niet allemaal uitzendkrachten, want dat zou een te groot risico betekenen voor de continu”iteit van de productie. Een alternatief is de flexpool, een samenwerkingsverband van een aantal werkgevers in de regio.Tezamen hebben zij een bestand van goed geschoolde, breed inzetbare werknemers in vaste dienst, die in het ene of het andere bedrijf kunnen kantoorruimte huren utrecht worden ingezet, al naar de productiebehoefte van het moment. Deze flexibele werknemers vormen niet het marginale deel van het personeelsbestand, maar juist de elite. Het is een eer om tot de flexpool toegelaten te worden. Ook hier is een relatie gelegd met opleiding. Elke nieuwe operator begint