Een sterke marktpositie

Onderneming B heeft een sterke marktpositie op het gebied van de woninginrichting. lnkopers van het bedrijf zoeken mondiaal naar goedkope leveranciers. In Polen hebben ze een goedkope leverancier van meeneemmeubelen gevonden. Deze leverancier is echter alleen bereid om grote volumes te verkopen. Om een zo kantoor huren zuidas hoog mogelijke kwantumkorting te kunnen bedingen, plaatst de inkoper van onderneming B een order ter grootte van de gehele jaaromzet in deze producten. Gemeten in volume komt dit overeen met 120 opleggercombinaties van elk 80 m3 inhoud. De Poolse fabrikant doet er twee maanden over om de order af te leveren. Dit heeft tot gevolg dat het centraal magazijn van onderneming B steeds meer
Omloopsnelheid voorraden
LOGISTIEK RAAMWERK 117
verstopt raakt en men ook niet meer bij andere goederen kan komen. Het resultaat is dat onderneming B per week 100.000 euro omzet derft, omdat kantoor huren per uur schiphol men de winkels niet op tijd kan bevoorraden. Een nieuw benoemde logistiek manager wordt geconfronteerd met dit probleem. Hij besluit extern ruimte te huren en de voorraad van alle meeneemmeubelen daarheen te verplaatsen. De kosten van deze operatie worden bij de desbetreffende inkoper in rekening gebracht. Deze is voorgoed genezen van het streven naar alleen kwantumkortingen. Met dit voorbeeld wordt gelllustreerd dat de klassieke budgetbenadering logistiek gezien eerder desintegrerend dan integrerend werkt.
Voorraden vormen een belangrijk kantoor huren per uur rotterdam logistiek aandachtsgebied, zowel in productiebedrijven als in handels-of distributiebedrijven. Voorraden kunnen onder andere worden verlaagd door frequenter kleinere hoeveelheden te bestellen, waarbij de leverancier geacht wordt betrouwbaar te leveren. Door minder voorraad te hebben bij een gelijke omzet zal de omloopsnelheid toenemen. Het vermogen van de ondememing wordt bij een hogere omloopsnelheid efficienter ingezet. Zie voorbeeld 3.3.
Omloopsnelheid
Historisch gezien zijn apothekers zeer verwend geraakt door een beleveringsfrequentie door de groothandel van drie en soms zelfs vier keer per dag. Apothekers kunnen hierdoor volstaan met minimale voorraden. Groothandel 0 heeft een omzet van €300 min per jaar en een voorraad van €46 min. Een nieuw kantoor huren per uur utrecht benoemde logistiek manager constateert dat de inkopers van
het bedrijf zeer gevoelig zijn voor rabatten en bonussen van de leveranciers. Zowel door de aanbod- als de afnemerszijde wordt de groothandel daardoor geconfronteerd met hoge voorraden. De logistiek manager besluit om met afroeporders bij fabrikanten te gaan werken. Door deze strategie verlaagt hij in een jaar tijd zijn voorraad van €46 min naar €30 min, onder een verbetering van zijn servicegraad.