Een teken van kwetsbaarheid

Ook hier wordt overmatig zelfvertrouwen van experts door hun cliënten aangemoedigd: ‘Over het algemeen wordt het bij medici als een zwakte en een teken van kwetsbaarheid beschouwd als ze zich onzeker tonen. Zelfvertrouwen wordt boven onzekerheid gesteld en er ligt een taboe op het kantoor huren amsterdam openbaren van onzekerheid aan patiënten.’17 Experts die de volle mate van hun onzekerheid erkennen, kunnen verwachten dat ze vervangen zullen worden door zelfverzekerder concurrenten die beter in staat zijn het vertrouwen van patiënten te winnen. Het onder ogen zien van onzekerheid is een hoeksteen van rationaliteit, maar niet wat mensen en organisaties verlangen. Onder gevaarlijke omstandigheden is uiterste onzekerheid verlammend en de erkenning dat je alleen maar kunt gissen, is vooral onacceptabel als de inzet hoog is. Te werk gaan op basis van gepretendeerde kennis kantoor huren schiphol is vaak een oplossing die de voorkeur verdient. In combinatie met elkaar zijn de emotionele, cognitieve en sociale factoren die steun geven aan overdreven optimisme een koppig brouwsel dat mensen er soms toe brengt risico’s te nemen die ze zouden vermijden als ze die zouden kennen. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen die zich op economisch gebied riskant gedragen een bijzondere hang hebben naar gokken met hoge inzetten; ze zijn zich alleen minder bewust van risico’s dan mensen die angstvalliger zijn. Dan Lovallo en ik hebben de term ‘stoutmoedige voorspellingen en angstvallige kantoor huren rottrerdam beslissingen’ bedacht om de achtergrond van risicogedrag te beschrijven.18
De effecten van sterk optimisme op besluitvorming zijn, op z’n best, een twijfelachtig goed, maar de bijdrage van optimisme aan een goede uitvoeringspraktijk is zeker positief. Het voornaamste voordeel van optimisme is veerkracht in het geval van tegenslagen. Volgens Martin Seligman, de grondlegger van de positieve psychologie, draagt een ‘optimistische verklaringsstijl’ bij aan veerkracht door het zelfbeeld te verdedigen. In wezen houdt de optimistische stijl in dat je successen toerekent aan jezelf, maar je niet schuldig voelt over mislukkingen. Deze stijl kan, ten minste tot op zekere hoogte, aangeleerd worden, en Seligman heeft trainingseffecten gedocumenteerd voor verschillende beroepen die gekenmerkt worden door een hoog voorkomen van mislukkingen, zoals huis-aan-huisverkoop van verzekeringen (veelvoorkomend in de dagen voor internet). Als de deur door een boze bewoonster net in je gezicht is dichtgeslagen, is de gedachte ‘wat een trut’ duidelijk te verkiezen boven ‘ik ben een waardeloze verkoper’. Ik heb altijd aangenomen dat wetenschappelijk onderzoek ook zo’n werkterrein is waarop een vorm kantoor huren utrecht van optimisme onmisbaar is voor succes: ik moet nog steeds een succesvolle wetenschapper tegenkomen die niet in staat is het belang van zijn werk te overdrijven en ik geloof dat alleen iemand die zich wijsmaakt dat hij belangrijk is, het zal redden bij een herhaalde ervaring van vele kleine mislukkingen en zeldzame successen die de meeste onderzoekers ten deel vallen.