Een verspreidingsgraad van 40%

Achter deze uiterlijke verschijningsvormen van de ‘nieuwe economie’ gaat een fundamentelere vraag schuil: heeft de informatie- en communicatietechnologie uiteindelijk een aantoonbaar effect op de manier waarop wij werken? Ofwel, is de productiviteitsparadox kantoorruimte huren amsterdam van de jaren tachtig inmiddels achterhaald? In theorie zou dat het geval moeten zijn. Want de ICT-revolutie ontwikkelt zieh op dezelfde wijze als de eerdere ‘technologische revoluties’ die achtereenvolgens werden veroorzaakt door de stoommachine (1780-1840), de spoorwegen (1840-1890) en elektriciteit en de auto (1890-1950). We zien telkens hetzelfde patroon. De aanvangsfase duurt lang en verloopt moeizaam. De fase van de doorbraak dient zieh pas aan als de capaciteit en betrouwbaarheid kantoorruimte huren schiphol van de nieuwe technologie sterk zijn vergroot en de prijzen sterk dalen. De productiviteitseffecten in de economie als geheel worden pas merkbaar als
een verspreidingsgraad van 40% is bereikt. Dan worden ook de sociale effecten zichtbaar, bijvoorbeeld de massamobiliteit die de auto heeft gecreeerd. De capaciteit van de informatie- en communicatietechnologie is inderdaad sensationeel vergroot. Hier geldt de ‘wet van Moore’, genoemd naar Gordon Moore, een van de oprichters van Intel. Hij voorspelde in het midden van de kantoorruimte huren rotterdam┬ájaren zestig dat de verwerkingscapaciteit van een microchip elke achttien maanden zou verdubbelen. Die voorspelling bleek loepzuiver te zijn en gaat nog steeds op. Ook de prijzen van de apparatuur zijn in de loop der tijd spectaculair gedaald. Alleen de verspreidingsgraad heeft nog niet het verzadigingspunt bereikt: nog slechts 35% van de bevolking in de geindustrialiseerde landen kantoorruimte huren utrecht beschikt over een internetaansluiting. We staan dus nog maar aan het begin van de economische en sociale veranderingen die de huidige technologische revolutie ons zal brengen.