Effectieve samenwerking

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij informele communicatie en bij het totstandkomen van informele organisatie speelt mee dat mensen uit afdelingen elkaar natuurlijk ook kennen en tegenkomen buiten de officieel vastgestelde verbanden om. Deze contacten kunnen uiteraard worden gehanteerd om bijvoorbeeld snel zaken kantoorruimte huren amsterdam te regelen. Deze contacten kunnen echter ook worden gebruikt om onvrede met de gang van zaken kenbaar te maken.
Informele organisatie ontstaat spontaan en berust eigenlijk altijd op persoonlijke verhoudingen en wederzijdse afhankelijkheid. Het is uiteraard zaak dat de leiding, waar mogelijk. probeert de informele organisatie in positieve zin in te zetten. De kracht van een organisatie wordt in hoge mate medebepaald door de wijze waarop de leiding de informele organisatie kent en hiermee omgaat.
Voorbeelden die de formele kantoorruimte huren schiphol organisatie ondersteunen, zijn: Medewerker A grijpt in, hoewel hij de bevoegdheid niet heeft, in de werksituatie van B omdat er bijvoorbeeld gevaar dreigt. Chef wordt gepasseerd door zijn chef, die opdracht aan zijn ondergeschikte geeft om even snel iets voor elkaar te maken ten behoeve van een wachtende klant.
De doelstellingen ‘gevaar voorkomen’ en ‘klant snel helpen’ werken soms beter dan de formele afspraken betreffende de wijze van samenwerken. In een crisissituatie doen zich vaak situaties voor waarin informele aspecten van een organisatie een belangrijker rol gaan vervullen dan de formele kantoorruimte huren rotterdam organisatie. Een informele leider treedt naar voren en neemt het heft in handen.
Voorbeelden die de formele organisatie schaden, zijn: Medewerkers met lange diensttijd die een half uur te laat komen (en eventueel eerder weggaan). Een groep werknemers maakt al dan niet stilzwijgend afspraken over wat een redelijke dagprestatie is, dat wil zeggen: men wordt geacht zich te houden aan de afspraak bijvoorbeeld niet meer te produceren dan een bepaalde hoeveelheid werk.
De doelstellingen ‘als medewerker met lange diensttijd heb ik een bijzondere positie in het bedrijf en dat moeten de anderen goed zien’ en ‘we moeten niet meer presteren dan we met elkaar redelijk vinden’ zijn belangrijker dan zich aan formele afspraken houden of zoveel mogelijk presteren om het ondernemingsdoel te bereiken. In deze gevallen kan de formele organisatie geschaad worden.
Effectieve samenwerking kan men niet formeel afdwingen in termen van gedrag. Goede samenwerking is gebaseerd op vrijwilligheid en instemming. Juist deze samenwerking met collega’s waar de formele organisatie niet veel anders kan doen dan vaststellen dat ze als collega’s zich aan bepaalde kantoorruimte huren utrecht afspraken en procedures hebben te houden, is een gebied waarop de informele organisatie zo belangrijk is. Het blijkt dus dat de informele organisatie in elke organisatie onmisbaar is en dat deze een stimulerende factor achter elk handelen is. Ook blijkt dat de informele organisatie bij voortduring kritisch bekeken moet worden met als achtergrond de formele organisatie.