Globalisatie

Globalisatie De derde uitdaging voor logistiek management is de trend naar globalisatie. In global logistics worden grond- en hulpstoffen op wereldwijde schaal ingekocht, worden producten in lagelonenlanden gefabriceerd en vervolgens verkocht in zeer veel verschillende landen, vaak kantoor huren per uur amsterdam nog voorzien van lokale kenmerken (zoals verpakkingen of artikelcoderingen). Voor global companies als Philips, Hewlett Packard en Caterpillar is het managen van het wereldwijde logistieke proces een top-issue geworden. Het verschil tussen een winstgevend of een verliesgevend product hangt nauw samen met de wijze waarop de global pipeline kan worden geoptimaliseerd, omdat de logistieke kosten kantoor huren per uur schiphol zo hoog zijn. Zelfs in een werelddeel als Europa zijn er grote verschillen in lokale/ nationale klantenwensen. Een vaak genoemd onderwerp in dit verband, zijn de wasmachines. Franse consumenten hebben de voorkeur voor bovenladers, Engelsen gaan voor front leaders, Duitsers willen snelle wasmachines en Italianen hebben een voorkeur voor lage toerentallen. Voor een bedrijf als Whirlpool is het dus een enorme uitdaging om voor iedere markt een apart product te maken. Door logistieke kantoor huren per uur rotterdam standaardisatie van onderdelen en flexibele productie probeert men een balans te vinden tussen klantenwensen en logistieke kosten. Ad 4 Organisatorische integratie In de klassieke bedrijfsorganisatie is sprake van functioneel gescheiden afdelingen. Ook op logistiek gebied is dat vaak het geval. De inkoper koopt grote hoeveelheden in om een Jage prijs te kunnen bedingen, productiemanagers plannen grote series om zo weinig mogelijk te behoeven omstellen en marketing/sales wil op ieder moment ieder product uit voorraad kunnen leveren. Het managen van een organisatie in dit traditionele, functionele model is te vergelijken met het monteren van een ingewikkeld IKEA-wandmeubel, waarvan de montage-instructie is zoekgeraakt. Door kantoor huren per uur utrecht de aanwezigheid van vele silo’s/schotten tussen afdelingen is het niet mogelijk om aan customer-servicewensen te voldoen, in een acceptabele lead time voor producten die een herkamst op wereldschaal kennen.
Bedrijven hebben generalisten nodig, die de touwtjes tussen verschillende Organisatoriafdelingen aan elkaar knopen. Zij moeten zorgen voor organisatorische sehe integratie integratie. Deze integratiemanagers komen we tegen onder namen als supply chain of demand chain manager. Zij hebben primair een marktfocus, met een scherp oog voor customer service als de enige mogelijkheid om concurrentievoordeel te behalen.
In dit beknopte overzicht van de door Christopher (2004) gesignaleerde trends treffen we zeer veel voorbeelden aan van onderwerpen die in een logistiek tekstboek behandeld moeten worden. Zander compleet te willen zijn, noemen we de volgende onderwerpen: • inkoop op nationale en wereldwijde schaal; • het voldoen aan de wensen van industriele afnemers en consumenten (marketing/ customer service); • het beheersen van doorlooptijden; • het efficient produceren; • het op tijd distribueren; • het beheersen van de logistieke kosten; • het bijdragen door logistiek aan de winstgevendheid van een bedrijf; • het afbreken van de muren tussen verschillende bedrijfsfuncties; • het samenwerken tussen bedrijven in een vraaggestuurde supply chain.
Als je nu nog eens aandachtig kijkt naar de inhoudsopgave van dit boek, dan zul je zien dat de meeste onderwerpen een plaats hebben gekregen.