Het associatieve geheugen

Helaas genereert het associatieve geheugen ook voor het eigen gevoel overtuigende intuïties die onjuist zijn. Iedereen die de vorderingen van een getalenteerde jonge schaker heeft gevolgd, weet dat zijn kantoor huren amsterdam vaardigheid niet in één keer volwaardig tot stand komt, maar dat hij op zijn weg naar volmaaktheid met grote zelfverzekerdheid fouten zal maken. Bij de beoordeling van intuïtie van experts moet je altijd nagaan of ze een toereikende gelegenheid hebben gehad om de aanwijzingen te leren, zelfs in een regelmatige omgeving. In een minder regelmatige omgeving, die dus minder valide is, wordt een beroep kantoor huren schiphol gedaan op de heuristieken van beoordeling. Systeem 1 is vaak in staat moeilijke vragen snel te beantwoorden langs de weg van substitutie, door samenhang te scheppen waar deze niet bestaat. De vraag die beantwoord wordt, is dan niet de vraag die bedoeld werd, maar het antwoord komt snel en kan voldoende geloofwaardig zijn om door de slappe en zachtzinnige controle van Systeem 2 heen te glippen. Je wilt bijvoorbeeld de commerciële toekomst van een onderneming voorspellen, en je gelooft ook dat je dit beoordeelt, terwijl je beoordeling in feite wordt bepaald door kantoor huren rottrerdam je indrukken van de energie en competentie van de huidige leiders. Omdat substitutie zich automatisch voltrekt, ben je vaak niet op de hoogte van de oorsprong van een beoordeling die je (je Systeem 2) onderschrijft en aanneemt. Als het de enige beoordeling is die bij je opkomt, kan hij voor je gevoel niet te onderscheiden zijn van geldige beoordelingen die je met het vertrouwen van een expert maakt. Dit is de reden waarom subjectief vertrouwen geen goede aanwijzing is voor trefzekerheid: ook oordelen die de verkeerde vraag beantwoorden, kunnen met grote stelligheid worden uitgesproken. Nu kunt u zich afvragen waarom Gary Klein en ik niet direct op het idee kwamen om de intuïtie van een expert te evalueren door de regelma
22. Wanneer kunnen we ons verlaten op intuïties van experts? 257
tigheid van zijn omgeving en de leergeschiedenis van deze expert vast te stellen – los van het zelfvertrouwen van de expert. En wat we dachten dat het antwoord zou kunnen zijn. Dit zijn goede vragen omdat de omtrekken van de oplossing al vanaf het begin duidelijk waren. We wisten van meet af aan dat brandweercommandanten en pediatrische verpleegkundigen terecht zouden komen aan de kant van geldige intuïties en de specialismen die door Meehl kantoor huren utrecht onderzocht waren, aangevuld met beleggingsadviseurs en politieke commentators, aan de andere kant. Het is moeilijk te reconstrueren wat ons zoveel jaren bezighield, met zulke lange discussies, eindeloze uitwisselingen van concepten en honderden e-mails met onderhandelingen over woorden, en waarom we het meer dan eens bijna hadden opgegeven. Maar dit is wat er altijd gebeurt wanneer een project redelijk goed afloopt: wanneer je de voornaamste conclusie begrijpt, lijkt het dat die altijd al voor de hand had gelegen.