Het basisprincipe

Het basisprincipe is dat het bestaande loon, de bestaande prijs of de bestaande huur een referentiepunt oplevert dat het karakter draagt van een recht waaraan niet getornd mag worden. Het wordt als oneerlijk beschouwd als het bedrijf aan zijn klanten of medewerkers verliezen oplegt met kantoor huren amsterdam betrekking tot de referentietransactie, tenzij het bedrijf hiertoe genoodzaakt is om zijn eigen rechten te beschermen. Neem het volgende voorbeeld:
Een ijzerwinkel heeft sneeuwschuivers verkocht voor 15 dollar. Op de morgen na een grote sneeuwstorm verhoogt de winkel de prijs tot 20 dollar. Scoor deze handeling als: Volstrekt eerlijk Aanvaardbaar Oneerlijk Zeer oneerlijk
Volgens het economische standaardmodel gedraagt de eigenaar van de ijzerwinkel zich passend: hij reageert op een kantoor huren schiphol grotere vraag door zijn prijs op te schroeven. De deelnemers aan de enquête waren het hier niet mee eens: 82 procent van hen beoordeelde deze handeling als oneerlijk of zeer oneerlijk. Kennelijk beschouwden de respondenten de prijs van vóór de sneeuwstorm als een referentiepunt en de verhoogde prijs als een verlies dat de verkoper aan zijn klanten oplegde, niet omdat hij daartoe genoodzaakt was maar domweg omdat hij dit kon doen. We ontdekten een basisregel van eerlijkheid, namelijk dat het benutten van een marktpositie om verliezen aan anderen op te leggen onaanvaardbaar is. Het volgende voorbeeld illustreert deze regel in een andere context (de dollarwaarden kantoor huren rottrerdam moeten voor ongeveer roo procent inflatie worden bijgesteld aangezien deze gegevens in 1984 verzameld werden):
Een kleine kopieerwinkel heeft één enkele werknemer die daar al zes maanden werkzaam is en 9 dollar per uur verdient. De winkel blijft goed lopen maar een fa briek in de omgeving heeft moeten sluiten en de werkloosheid is toegenomen. Andere kleine winkels hebben nu geschikt personeel ingehuurd voor 7 dollar per uur om gelijke werkzaamheden te verrichten als die van de werknemer in de kopieerwinkel. De eigenaar van de winkel brengt het loon van de werknemer terug tot 7 dollar.
De respondenten keurden dit niet goed: 83 procent van hen beschouwde dit gedrag als oneerlijk of zeer oneerlijk. Maar een kleine verandering in de vraag verheldert het karakter van de verplichting die op de kantoor huren utrecht werkgever rust. Het achtergrondscenario van een winstgevend bedrijfje in een omgeving van grote werkloosheid is hetzelfde, maar nu:
neemt de huidige werknemer ontslag en besluit de eigenaar zijn opvolger 7 dollar per uur te betalen.