Het bijsturen van de hoeveelheid voorraad

Het bijsturen van de hoeveelheid voorraad zal afhangen van wat er in de markt gebeurt. Dit geldt zowel voor de toeleverzijde als de afnemerskant. Voor een sigarenwinkelier bijvoorbeeld is het inzicht in wat er op de markt gebeurt, beperkt. Dankzij een aantal vaste klanten zal het afnamepatroon een kantoor huren zuidas bepaalde regelmaat vertonen. Door externe oorzaken kan dit echter verstoord worden. Dit gebeurt bij de sigarenhandelaar als er een verhoging van de tabaksaccijns wordt aangekondigd. Op dat moment kan er sprake zijn van een hamsterwoede. Op de langere termijn echter zal het meestal niets anders zijn dan een tijdelijke verstoring in het gebruik. Dit is af√ľankelijk van de prijselasticiteit van het product. Dat wil kantoor huren per uur schiphol zeggen dat het afnamepatroon van een product kan varieren naargelang de prijs verandert.
We zullen in de volgende hoofdstukken zien dat voorraadvorming in de meeste gevallen niet beperkt blijft tot een punt in de keten. Meestal kamen voorraden in achtereenvolgende schakels voor. Van bijvoorbeeld een samengesteld eindproduct zullen er voorraden onderdelen zijn en voorraden samenstellingen. De optimale voorraadvorming kan dan niet in een enkele schakel bepaald worden. Er is meestal een samenhang tussen de diverse voorraadgrootheden. Dit onderwerp wordt verder behandeld in
146 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
hoofdstuk 6 voor de productielogistiek en in hoofdstuk 7 voor de distributielogistiek.
TUSSENVRAAG 4.4 Wat is het verschil tussen de kantoor huren per uur rotterdam economische voorraad en de beschikbare voorraad?
TUSSENVRAAG 4.5 Waardoor kunnen aan het begrip voorraad verschillende betekenissen en toepassingen worden toegekend?
TUSSENVRAAG 4.6 Wat is het verschil tussen een strategische voorraad en een veiligheidsvoorraad?
We zullen de drie soorten kosten in deze paragraaf afzonderlijk behandelen.
4.2.1 Bestelkosten De bestelkosten beperken zieh niet alleen tot de bestelling zelf. Vaak wordt onderschat welke activiteiten er achter de schermen van de beide betrokken ondernemingen plaatsvinden Bij traditionele kantoor huren per uur utrecht  bestellingen (dat zijn bestellingen die niet langs elektronische weg verlopen) kan dat wel oplopen tot de volgende achttien stappen: 1 raadplegen van een catalogus; 2 gebruiker vult een bestelformulier in;
>