Het I BV-bronbestand

Het I BV-bronbestand bevat onder meer de volgende gegevens/definities: benchmarking (kengetallen); portfoliomatrix; basislijsten Programma van Eisen, te gebruiken als referentielijst bij het opstellen van een PvE en als nalooplijst bij een reeds opgesteld PvE; – bouwdelenomschrijvingen, goedkoop kantoor huren amsterdam volgens de NL-SfB Bouwdelenclassificatie, opgesplitst naar hoofdstuk en paragraaf; materiaalomschrijvingen, opgesplitst naar materiaalherkenning, verouderingsverschijnselen, eigenschappen en kwaliteitsnormen; gebrekenomschrijvingen, goedkoop kantoor huren schiphol opgesplitst naar gebrekherkenning, oorzaken, herstel- en preventiemaatregelen; standaardregels, onderhoudscalculaties volgens de NL-SfB bouwdelenclassificatie, inclusief technische omschrijvingen en deelcalculaties; besteding, kostenplaats, vakgroepen en tarieven; ruimten (bouwlagen en ruimtetypen); tevredenheidsonderzoek. Het bronbestand is het resultaat van veldwerk. Via goedkoop kantoor huren rotterdam moderne communicatiedragers als handpalmcomputers wordt dit bestand op het operationele niveau opgebouwd. Vervolgens vindt datafiltering en overdracht naar de hogere niveaus plaats in de vorm van managementinformatie. Op basis van deze informatie wordt beleid geformuleerd dat in de lagere niveaus ten uitvoer wordt gelegd. Dit proces van datacollectie en beleidsvorming goedkoop kantoor huren utrecht is in onderstaande figuur weergegeven: Figuur 2 Invoer 450 Datacollectie in het softwareprogramma IBV MarktVASTGOEDMANAGEMENTINFORMATIESYSTEEM INTEGRAAL BEHEER VAN VASTGOED (!BV) IBV-bronbestanddag PVM schat uw kennis en opgebouwde gegevens naar waarde. In samenwerking met de gebruikers van het softwarepakket IBV wordt daarom actief deelgenomen aan het opbouwen en actualiseren van het bronbestand. Deze vorm van genereren van praktijkinformatie garandeert actuele, consistente en volledig op de praktijk gerichte informatie en hulpbestanden.