Het managementberoep

Managers per 1000 werknemers (VS) Je hebt 6f een ingewikkelde organisatie met eenvoudige taken, 6f een eenvoudige organisatie met ingewikkelde taken. In de tayloristische productie kunnen en mogen de mensen op de werkvloer hun eigen problemen niet oplossen; daarom moet kantoorruimte huren amsterdam de baas het doen. Zo ontstaat een piramide van bazen van baasjes. De grafiek laat zien hoe in de Verenigde Staten het relatieve aandeel van de managers ten opzichte van de uitvoerende werknemers in een eeuw spectaculair is toegenomen. De opgaande curve vertoont driemaal een knik. De eerste doet zieh voor vanaf 1910 het tijdstip waarop Taylors ideeen over de organisatie van de productie brede ingang vonden. Vervolgens versnelt de groei van het management nogmaals kantoorruimte huren schiphol vanaf 1940, toen de principes van de massaproductie in volle omvang werden toegepast in de Amerikaanse oorlogsindustrie. Opmerkelijk is de derde knik na 1970. De industrie was toen al over haar hoogtepunt heen. Een teken van de taylorisering van de dienstensector?
De ontwikkeling van het werk dat managers doen voltrok zieh in precies de tegengestelde richting als het productiewerk. Elementen die gemakkelijk konden worden gerationaliseerd, werden als eerste weggesneden, zodat precies die activiteiten en vaardigheden overbleven die nu het managementberoep uitmaken. Die activiteiten en vaardigheden hebben vooral betrekking op intermenselijke contacten. Zuboff maakt een onderscheid tussen actingon, ‘het realiseren van voorziene effecten aan materialen en installaties’, en acting-with, ‘het fungeren als kantoorruimte huren rotterdam¬†instrument van interpersoonlijke invloed’. Het gevolg van de tegengestelde ontwikkeling in het productie-en managementwerk was dat ‘arbeiders het beste deel van hun baan verloren, het geheel aan kennis en vaardigheden ten kantoorruimte huren utrecht dienste van acting-on, terwijl de managers de volle beschikking behielden over hun vaardigheden als instrument in actingwith’. 26