Het mcmagement

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In de titel van dit boek Grondslagen van het mcmagement, is het woord ‘management’ dus in de derde betekenis gebruikt, als aanduiding voor een inleidende theorie, ├│ver het management als (groep) functionarissen in organisaties (in paragraaf 1.2, nader ingedeeld naar managementlagen) en als kantoor huren amsterdam theorie over management als proces (paragraaf 1.5, van activiteiten die achter elkaar uitgevoerd worden).
Enkele kenmerken Managers moeten dingen door andere mensen gedaan zien te krijgen, dikwijls zonder hen in hun doen en laten heel sterk en direct te kunnen beïnvloeden.
Afhankelijk van inzet van anderen kantoor huren schiphol manager In beginsel is een leidinggevend functionaris (manager) dus afhankelijk van de inzet en de bijdragen van andere mensen. Dit geldt zowel voor topmanagers als voor alle overige managers in de organisatie. Voor een belangrijk deel betreft dit afhankelijkheid van de eigen medewerkers, met wie een directe gezagsrelatie bestaat. Voor een ander deel betreft dit dikwijls ook afhankelijkheid kantoor huren rottrerdam van functionarissen uit andere bedrijfsonderdelen of afdelingen, waarbij geen sprake is van een directe gezagsrelatie. Managers dienen een werkwijze te ontwikkelen waarin het hun lukt de medewerking te krijgen van al diegenen van wie een bijdrage nodig is om gestelde doelen te bereiken.
Verantwoordelijkheid voor werkklimaat Een manager is als leider van een bedrijf of afdeling verantwoordelijk voor het scheppen van een goed werkklimaat. Hij moet samenwerking bevorderen. Er moet een zekere mate van overeenstemming zijn tussen het werk dat gedaan moet worden kantoor huren utrecht en de behoeften van individuen en groepen. Een leidinggevend functionaris is ook (mede)verantwoordelijk voor bemensing van zijn afdeling of werkeenheid, voor opleiding, beoordeling, bevordering en het motiveren en activeren van zijn medewerkers.