Het principe van toestandsafhankelijk onderhoud

W.M.J. Geraerd, Het principe van toestandsafhankelijk onderhoud, Symposium Eurofinich/VOM-Euromaintenance 1 981, Amsterdam RAI, 13-16 oktober 1981 N. Gregory Mankiw, Kernbegrippen van economie, 2004 J. Gunnarson, Hostmanship, 2008 T.W. Hardjono, Ritmiek en organisatiedynamiek. Vierfasenmodel met aangn;pmgspunten voor organisatorische interventies ter vergroting van de effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en creativiteit, Kluwer Bedrijfsinformatie, 1 997 IVBN, Beheersing van frauderisico’s in de institutionele vastgoedsector, 2008 Jaarverslag Vesteda Groep 2004 H. de Jonge, Collegesheets Huisvestingsmanagement, Management Studiecentrum ( Collegeserie Gebouwenonderhoud), 2008 R.S. Kaplan en D.P. Norton, Op kop met de Balanced Scorecard. Strategie vertaald naar actie, Business Bibliotheek, Uitgeverij Contact, 1 999 J. Koelewijn, Eerherstel voor het kapitalisme, 2008 J. Kotter, Een gevoel van urgentie, 2008 F.J.M. de De Kousemaeker, Praktijkaspecten vastgoed, Compendium vastgoed, Wolters Noordhoff, 1 998 P.J.J.M. Krumm, ‘Financiële goedkoop kantoor huren amsterdam impact vastgoed vraagt om meer aandacht’, Real Estate nr. 20, 2002 P.J.J.M. Krumm, Corporate Real Estate Management in Multinational Corporations. A Comparative Analysis of Dutch Corporations, dissertatie, 1 999 F. Maenhoudt, Trends. Herkennen, Begrijpen, Gebruiken, Creëren, 2003 G. Medema, In zo goede order als in eenige stad in Holland, 2008 K.A. Merchant, Modern goedkoop kantoor huren schiphol management contra! systems, 1 998 K. van der Meulen, ‘Vastgoedmanagement in theorie en praktijk’, Real Estate nr. 9, 2000 R.A.Q. van Min, Strategische Marketingplanning, Samson/Nive, derde herziene druk, 1 994 Ministerie van VROM, Structuurvisie Randstad 2040, 2008 H. Mintzberg, De wereld van onze organisaties, 2004 H. Mintzberg, B. Ahlstrand en J. Lampel, Op strategie-safari, een rondleiding door de wildernis van strategisch management, Scriptum Management, tweede gewijzigde druk, januari 200 1 P. Mobach en J.H. Rogier, ‘Besturing van fysiek en bedrijfskundig ontwerp – organisatie van vlees en steen’, M en 0, 1 995, nr. 6, pp. 458-47 1 A. Mosmans, Ondernemingssucces: hoe goedkoop kantoor huren rotterdam organisaties hun eigen toekomst creëren, tweede druk, 2005 J. Nekkers, Wijzer in de toekomst. Werken met toekomstscenario’s, 2006 NEN 2767, Conditiemeting van bouw- en installatiedelen, Ontwerpnorm, februari 2005, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft NEN 2580, Oppervlakten en inhouden goedkoop kantoor huren utrecht van gebouwen. Termen, definities en bepalingsmethoden, mei 1997, Nederlands Normalisatie-instituut, Delft M.A. Nieuwenhuis, The Art of Management, 2003 D. Otley en A. Berry, ‘Accounting, organization and con trol’, Accounting, Organizations and Society, Vol. 5 No. 2, 1 980, pp. 23 1 -44