Het universum

Gerelateerde afbeelding

“De vierde dimensie is de lucht die door ons heen blaast en die ervoor zorgt dat niets eeuwig is en dat alles aan verandering onderhevig is,” gaat de professor verder met zijn betoog. “De mens verandert in de loop der tijd en zelfs sterren ontstaan en doven op een gegeven moment uit. Alles wat we zien en kennen, is aan verandering onderhevig en niets is constant in het universum. De tijd komt nooit meer terug. Daarom is het belangrijk om het geluk in het hier en nu te zoeken.”
De professor gaat in een kerkbank zitten en ik ga naast hem zitten. Beiden kijken we naar de preekstoel van de kerk, vanaf waar sedert honderden jaren op zondagen stichtelijke woorden over de kerkgemeenschap worden uitgestort. Al die preken zijn opgeslagen in de tijd, maar zijn niet verloren gegaan. Er komt ooit een moment waarop we ze kunnen terughalen. Als we de vierde dimensie leren kennen, is er zoveel meer mogelijk. “Ik wil je opleiding eindigen met de vijf wetten bedrijfsruimte eindhoven die in de vierde dimensie gelden. Ze zijn belangrijk voor de rest van je leven,” zegt professor Markowitz. “De eerste wet luidt: alles in het universum is energie en doet ertoe. Alles is met alles verbonden en zo ontstaat synchroniciteit. De mens bestaat uit energie, gedachten zijn energie, maar ook geld en bezit zijn pure energie. Elk mens krijgt bij zijn geboorte een ziel, een opdracht en een bepaalde verantwoordelijkheid mee. Daar heb je het mee te doen en dat is de toon die je in de wereld zet.” Ik begrijp dat ik veel te lang op het verkeerde paard heb gewed? Er moest eerst een ramp gebeuren tot ik bij zinnen kwam en op zoek ging naar mezelf. “De tweede wet van de vierde dimensie is: alles heeft een diepere laag van betekenis.