Hulpmiddelen

Gerelateerde afbeelding

Hulpmiddelen hierbij zijn onder meer voorbedrukte formulieren, leesbare en overzichtelijke statische overzichten. Gegevens kunnen onder meer verwerkt en verstrekt worden door computers of beeldschermen of anderszins en kunnen ook altijd nog handmatig voor presentatie geschikt gemaakt worden. Overigens is het goed voor ogen te houden dat er onderscheid is tussen essentiële informatie (informatie die echt belangrijk is voor iemands werk) en informatie in de categorie ‘belangrijk te weten’, ofwel ‘interessant maar niet echt belangrijk’. In het Engels zou men van het eerste zeggen: ‘need to know’ (ofwel ‘must know’) en van het andere: ‘nice to know’ (in de categorieën ‘should know’ en ‘could know ‘).
informatiesystemen Informatiesystemen moeten, naast informatie over het (gevoerde) beheer van de bedrijfsmiddelen, ook informatie kunnen opleveren ten behoeve van de planning in een organisatie, bijvoorbeeld langetermijnprognoses van het rendement van investeringen, weergave van de ontwikkeling in een bepaalde sector van de arbeidsmarkt.
kan bijvoorbeeld worden bedrijfsruimte eindhoven gedacht aan een overzicht van de personeelskosten en gegevens over kwaliteitsbeheersing. Gericht op de afdelingen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: voorspelling van de verkopen per product, per land, per marktsegment, planning van de productie voor de volgende  maand en voorraadbeheersing, kredietbewaking van afnemers, opleidingsoverzichten van medewerkers. Op de verschillende niveaus in een bedrijf of instelling zijn bij functionarissen in verschillende afdelingen steeds drie aspecten in hun taakstelling te onderkennen. Op het eigen niveau en binnen het eigen (functionele) beslissingsgebied gaat het telkens om planning, de uitvoering van taken, het beheer van de bedrijfsmiddelen en de controle achteraf. Tezamen vormen deze aspecten de ‘control’ cyclus.
De externe informatievoorziening vanuit een organisatie is onder meer gericht op verslaglegging of op (directe) communicatie met instanties buiten de organisatie. De externe informatievoorziening heeft onder meer betrekking op jaarverslaglegging (zie paragraaf 3 .S), tussentijdse berichtgeving aan aandeelhouders, het verschaffen van inzicht aan de bank in de financiële positie van het bedrijf (balans en resultatenrekening) ten behoeve van onderhandelingen over kredietverlening. Dit kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op het verschaffen van gegevens over omzet, kostenontwikkeling en dergelijke aan organisaties van werkgevers of brancheorganisaties, of op het verschaffen van gegevens over lonen, omzetten, winsten en dergelijke aan de fiscus in verband met afdracht van sociale lasten en belastingen.