Humoristisch commentaar

Maar natuurlijk zal niemand die bij zijn verstand is deze gok afwijzen! In een juichend artikel dat Matthew Rabin en Richard Thaler over dit bewijs schreven, was hun commentaar op dit voorbeeld dat de grotere gok ‘naar verwachting 9900 dollar zal opleveren, met een kans van precies nul op een groter verlies dan 200 dollar. Zelfs een slechte advocaat zou in staat zijn u ontoerekeningsvatbaar te laten verklaren als u deze gok afwijst.’? Misschien kantoor huren amsterdam meegesleept door hun enthousiasme sloten de auteurs hun artikel af met een verwijzing naar de beroemde sketch van Monty Python waarin een gefrustreerde klant probeert een dode papegaai aan een dierenwinkel terug te geven. De klant produceert een lange reeks frasen om de toestand van de vogel te beschrijven, die culmineert in de uitspraak ‘dit is een ex-papegaai’. Rabin en Thaler knoopten hierbij aan door te stellen dat ‘het tijd wordt voor economen om in te zien dat verwachte utiliteit een ex-hypothese is’. Veel economen beschouwden deze luchthartige uitspraak als bijna kantoor huren schiphol godslasterlijk. Maar als verblinding door theorie ertoe leidt dat we ons baseren op de utiliteit van rijkdom als verklaring van hoe mensen zich opstellen tegenover kleine verliezen, is dit een passend doelwit voor humoristisch commentaar.
Blinde vlekken van de prospecttheorie Tot dusver heb ik in dit deel van het boek de lof van de prospecttheorie gezongen en kritiek geoefend op het rationele model en de theorie van verwachte utiliteit. Het wordt tijd om wat evenwicht aan te brengen. De meeste universitair gevormde economen kantoor huren rottrerdam hebben gehoord over de prospecttheorie en afkeer van verlies, maar het is niet waarschijnlijk dat u deze termen in het register van een inleidende tekst over economie terug zult vinden. Deze omissie ervaar ik soms als pijnlijk, maar zij is in feite heel redelijk vanwege de centrale rol van rationaliteit in de economische basistheorie. De voornaamste begrippen en onderzoeksresultaten die aan studenten onderwezen worden, zijn het gemakkelijkst te verklaren door aan te nemen dat Econs geen domme vergissingen maken. Deze veronderstelling is volstrekt onmisbaar en zou ondermijnd worden door de kantoor huren utrecht Humans van de prospecttheorie ten tonele te voeren, omdat hun beoordeling van uitkomsten onredelijk kortzichtig is. Er zijn goede redenen om de prospecttheorie buiten