Medezeggenschap

Gerelateerde afbeelding

In verband met medezeggenschap valt overigens op dat de representativiteit van de vakbeweging verder afneemt. Het aantal vakbondsleden daalt, terwijl de beroepsbevolking toeneemt. Per saldo nam de organisatiegraad daardoor af van 3 7% in 1980 en 27% in 200 1. Vanuit het consumentisme komen wensen naar voren over producten (onder andere kantoorruimte huren amsterdam over veiligheid en effecten op het milieu). Daarnaast treden bij het tot uitdrukking brengen van maatschappelijke wensen veelal actiegroepen op die eisen naar voren brengen. Daarbij wordt meestal een beroep gedaan op de puliciteitsmedia om deze kenbaar te maken. Geen enkele organisatie kan deze factoren negeren. Integendeel, als na beoordeling blijkt dat de eisen gerechtvaardigd zijn, dient er, waar mogelijk, in positieve zin op te worden ingespeeld. De toenemende maatschappelijke kantoorruimte huren schiphol complexiteit valt voor een deel te verklaren uit de individualisering van de samenleving. De behoefte van mensen om op een eigen manier hun leven te leiden vereist meer persoonlijke dienstverlening en maatwerk. Nederlanders krijgen het overigens steeds drukker, zo meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2001. Nederlanders zijn met name aan betaalde arbeid meer tijd gaan besteden: 2, l uur per hoofd van de bevolking. De stijging is veroorzaakt doordat meer mensen gingen werken: vooral kantoorruimte huren rotterdam vrouwen en jongeren tot 1 9 jaar. Ook het aantal werkende ouderparen groeit. Binnen de EU is de groei van het aantal tweeverdienders met kinderen in Nederland in de jaren 1992 tot 2000 het grootst. Van tweederde (67%) van de Nederlandse ouders had in 2000 beiden een betaalde baan. Ook het aantal mensen dat arbeid en zorg combineert steeg: van 38 naar 47% van de mensen vanaf 20 jaar. De 24-uurseconomie blijkt echter nog niet echt op gang te komen: De werkgelegenheid concentreert zich vooral nog tijdens traditionele (kantoor-)uren. Sinds 1 99 S zijn Nederlanders nauwelijks méér in de avonden, weekeinden en nachten gaan werken. Wat wel verschoof was het aantal taken op het gebied van huishouden of verzorging dat buiten traditionele uren, in de avonden en het weekeinde werd uitgevoerd. Ruim eenvijfde van de bevolking ouder dan 20 jaar deed in 2000 na half zes ’s avonds boodschappen. Elk jaar 200 000 nieuwe exen Nederland telt ruim vier miljoen samenwonende paren. Daarvan gaan kantoorruimte huren utrecht jaarlijks zo’n honderdduizend stellen uit elkaar: ongeveer eenderde door echtscheiding, de rest woonde ongehuwd samen. De meesten van hen zijn achter in de twintig. Ruim de helft van deze 200000 nieuwe exen gaat na de relatieverbreking een eigen huishouden voeren. Bij 20% van de paren die uit elkaar
Bron: FEM/DeWeek, 27 april 2002
gaan, verhuizen beide partners; 60% van alle ex-samenwoners verhuist dus na de relatieverbreking. Als slechts één ex-partner verhuist, dan is dit bij gehuwden even vaak de man als de vrouw, bij hakkers iets vaker de vrouw.
Internationaal