Misconceptie

Misconceptie van kansen treffen we niet alleen aan bij ondeskundige proefpersonen. Uit een onderzoek naar de statistische intu1tie van ervaren onderzoekspsychologen9 bleek een hardnekkig geloof in wat ook wel de ‘wet van de kleine getallen’ kan worden genoemd – een wet die stelt dat flexplek huren amsterdam zelfs kleine steekproeven sterk representatief zijn voor de populatie waaruit ze afkomstig zijn. De respons van deze onderzoekers
Appendix A. Besluitvorming in onzekerheid: heuristiek en biases 4 59
weerspiegelde de verwachting dat een valide hypothese over een populatie vertegenwoordigd zal worden door een statistisch significant resultaat in de steekproef, ongeacht de omvang. De respondenten plaatsen hierdoor te veel vertrouwen in de resultaten van kleine steekproeven en overschatten de repliceerbaarheid van dergelijke resultaten schromelijk. In een flexplek huren schiphol onderzoeksetting leidt deze bias tot het selecteren van steekproeven met een ongeschikte omvang en een te sterk vertrouwen in de resultaten. Ongevoeligheid voor voorspelbaarheid. Mensen moeten soms een numerieke voorspelling maken, bijvoorbeeld voor aandelenkoersen, de vraag naar een product of de uitslag van een sportwedstrijd. Dergelijke voorspellingen worden vaak gemaakt op basis van representativiteit. Stel, iemand krijgt een beschrijving van een bedrijf en moet de winst voorspellen. Als de beschrijving van het bedrijf gunstig is, zal een hoge winst representatief lijken voor die beschrijving; is de beschrijving matig, dan zal een gematigde winst representatief lijken. De gunstigheid van de beschrijving wordt niet beinvloed door de betrouwbaarheid van die beschrijving of de mate waarin de beschrijving een accurate flexplek huren rotterdam voorspelling mogelijk maakt. Als mensen dus alleen een voorspelling doen op basis van de gunstigheid van de beschrijving, is die voorspelling niet gerelateerd aan de betrouwbaarheid van de aanwijzingen en de verwachte accuratesse van de voorspelling. Deze manier van inschatting overtreedt de regels van de normatieve statistische theorie, waarin de extremiteit en het bereik van voorspellingen door de mate van voorspelbaarheid worden gecontroleerd. Als de voorspelbaarheid nul is, moet men in alle gevallen dezelfde voorspelling doen. Als de bedrijfsbeschrijvingen geen informatie bevatten die relevant is voor de verwachte winst, moet voor elk bedrijf dezelfde waarde (bijvoorbeeld de gemiddelde winst) worden voorspeld. Is de voorspelbaarheid perfect, dan komen de verwachte waarden uiteraard overeen met daadwerkelijke flexplek huren utrecht waarden en is het bereik van voorspellingen gelijk aan het bereik van de daadwerkelijke uitkomsten. Over het algemeen geldt, hoe beter de voorspelbaarheid, hoe groter het bereik van voorspelde waarden.